image banner

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
 
 PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
Biên chế hiện có 10 người
Điện thoại liên hệ: 0212.3852044

 

Trưởng phòng: Dương Thị Thúy Hồng - Cử nhân Thông tin Thư viện
Cử nhân Ngữ văn

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0917483400 - Email: duonghongtvsl@gmail.com
 
Phó trưởng phòng: Lê Thị Nhàn – Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng
Ngạch: Chuyên viên hạng III; Mã số: 01.003
DĐ: 0948977959 - Email: lenhantvsl@gmail.com


Viên chức: Đường Thị Bích Hà - Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0983382368 - Email: bichhaduongtvsl@gmail.com

Viên chức: Tạ Thị Huyền Thanh - Cử nhân Sư phạm lịch sử
Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0918171803 - Email: tathihuyenthanh@gmail.com


Viên chức: Đinh Thị Vân - Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0972781088 - Email: dinhvantv@gmail.com
Viên chức: Nguyễn Thị Ngoan - Cử nhân Phát hành xuất bản phẩm
Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0985266050 – Email: nguyenthingoan050@gmail.com  
 
Viên chức: Nguyễn Hồng Hải - Cử nhân Kế toán
Ngạch: Kế toán viên; Mã số: 06.031
DĐ: 0976629978 -  Email: haixsktmc01@gmail.com

 

Nhân viên: Lù Trọng Tuấn
Ngạch: Nhân viên bảo vệ; Mã số: 01.005
DĐ: 0343132945 – Emai: lutrongtuan@gmail.com

Nhân viên: Phan Thị Hạnh
Ngạch: Nhân viên phục vụ; Mã số: 01.005
DĐ: 0978123894 - Email:  phanhanh191294@gmail.comCHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
- Thường xuyên tiến hành thu, nộp và quản lý nguồn thu từ các dịch vụ của Thư viện tỉnh theo quy định.
- Xây dựng các kế hoạch tổ chức hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của thư viện.
- Làm các công tác tài chính, kế toán, thu, chi thường xuyên của Thư viện.
- Thực hiện các công tác thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu các mặt hoạt động của Thư viện tỉnh.
- Đảm nhiệm công tác Văn thư - Đánh máy, sao chụp các văn bản, giấy tờ của đơn vị.
- Triển khai các công việc sự vụ; Hành chính, quản trị; Giao dịch, tiếp khách đến quan hệ, công tác với Thư viện tỉnh.
- Đảm nhiệm các công việc: Tạp vụ; Bảo vệ; Thủ kho; Thủ quỹ của Thư viện.
- Sản xuất, cung ứng: Vật tư, tài liệu, sổ sách, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ ngành Thư viện cho Thư viện tỉnh và mạng lưới Thư viện trong toàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu của thư viện thông qua các hình thức: Nói chuyện chuyên đề; Giới thiệu sách mới; Giới thiệu sách trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; Tổ chức tọa đàm bạn đọc; Sinh hoạt câu lạc bộ bạn đọc; Hội thảo chuyên đề; Hội nghị bạn đọc.
- Trực tiếp làm công tác biên soạn duyệt, chỉnh lý, sửa chữa nội dung in và phát hành các sản phẩm: Thông tin chuyên đề; Thư mục bài trích “Sơn La qua những trang báo - tạp chí Trung ương”; Tài liệu truyền thông hỏi - đáp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.
 
PHÒNG NGHIỆP VỤ
Biên chế hiện có: 10 người
Điện thoại liên hệ: 0212.3852044

Trưởng phòng: Đoàn Thị Nguyên – Cử nhân Quản lý Văn hóa
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0816072222 – Email: doanthinguyen.sla@gmail.com
 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền Trang – Chuyên viên
công nghệ thông tin; Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06 
DĐ: 0989 898 702 - Email: huyentrangtvsl@gmail.com

Phó trưởng phòng: Lương Tuấn Cường - Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0906228048 - Email: tuancuongtvsl@gmail.com 

Viên chức: Nguyễn Thị Nguyệt - Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0387466668 – Email: binhnguyettv@gmail.com

Viên chức: Nguyễn Thanh Nhàn - Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0916100086 – Email: nguyenthanh nhan181@gmail.com

Viên chức: Nguyễn Thị Kim Thêu - Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0969226889  -  Email: 
nguyentheu82@gmail.com
 
Viên chức: Điêu Chính Cường -  Cử nhân Sư phạm Tin học
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
0944891536  - Email: chinhcuong85@gmail.com
 
Viên chức: Lò Văn Thông - Chuyên viên Công nghệ thông tin
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0395466352  – Email: bongbandaumau@gmail.com

Viên chức: Điêu Thị Luyến - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0961434292  -  Email: tungloan2010@gmail.com
 
Viên chức: Nguyễn Thị Thịnh – Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0365965535 – Email: nguyenthinhtvsl@gmail.com

Nhân viên: Đinh Hồng Quân - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Lái xe; Mã số: 01.005
DĐ: 0336760952CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
- Lựa chọn, phân tích, xây dựng và bổ sung vốn tài liệu cho Thư viện tỉnh.
- Lựa chọn, đề xuất danh mục các loại sách, báo, tạp chí và các vật mang tin khác trước khi mua từ nguồn kinh phí của Nhà nước cấp cho Thư viện trình lãnh đạo Thư viện tỉnh phê duyệt.
- Tiếp nhận, lựa chọn các loại hình xuất bản phẩm như: Biếu tặng, tài trợ, trao đổi và các hình thức khác để gia tăng vốn tài liệu.
- Tổ chức trao đổi, liên thông vốn tài liệu giữa Thư viện tỉnh Sơn La với Thư viện Quốc gia Việt Nam và các Thư viện tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc. 
- Thực hiện xử lý hoàn thiện các chu trình kỹ thuật nghiệp vụ ban đầu cho vốn tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện tỉnh.
- Chỉnh lý hệ thống cơ cấu các kho tài liệu và các hệ thống tra cứu mục lục của Thư viện tỉnh.
- Rà soát, thanh lọc và thanh lý ra khỏi hệ thống các cơ cấu kho của Thư viện tỉnh các loại tài liệu đã mất thời gian tính hoặc bị mục nát, mối mọt.
- Chuyển dạng tài liệu; Tu sửa, phục chế các tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng và các nguyên nhân khác.
- Thu thập các loại hình tài liệu được xuất bản tại tỉnh Sơn La và viết về địa phương Sơn La thông qua các hình thức: Điền dã sưu tầm; Mua; Nhận lưu chiểu; Nhận tặng biếu,…
- Tổ chức biên soạn, in, phát hành: Thư mục chuyên đề.
- Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện – Tủ sách cơ sở; Phối hợp giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng về công tác Thư viện.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch phục chế vốn tài nguyên thông tin thư viện bị hư hỏng, rách nát.
- Trực tiếp quản lý các Kho Địa chí và tổ chức hướng dẫn, định hướng nhu cầu tìm hiểu tài liệu tài liệu của bạn đọc tại Kho Địa chí.
- Cung cấp, đáp ứng các yêu cầu dùng tin của các tổ chức, cá nhân về sử dụng, khai thác vốn tài liệu địa chí có trong Thư viện tỉnh cho mục đích phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sơn La.
- Bảo tồn, lưu trữ, khai thác và phát huy di sản sách chữ Thái cổ, sách chữ Dao cổ của tỉnh Sơn La.
- Khai thác, chọn lựa các thông tin và tiềm lực thông tin cho Thư viện tỉnh thông qua mạng diện rộng của ngành Thư viện (mạng LAN), mạng Internet.
- Tổ chức các hoạt động của Trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh Sơn La.
- Hướng dẫn tra cứu; Giải đáp và trả lời thông tin được lưu giữ trong vốn tài liệu hiện có của Thư viện tỉnh.
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kỹ thuật của công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của Thư viện tỉnh như: Tạo lập các loại cơ sở dữ liệu về vốn tài liệu của Thư viện tỉnh; Cập nhật - thống kê tình hình và chất lượng sử dụng tài liệu của bạn đọc thư viện; Quản lý tài liệu và bạn đọc; Phân tích đánh giá tình hình và chất lượng bạn đọc…
- Phát huy, khai thác và phổ biến tiềm năng thông tin từ mạng diện rộng của ngành thư viện công cộng toàn quốc và mạng Internet.
- Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng: Mạng, hệ thống máy tính và các trang thiết bị điện tử  khác của Thư viện tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.
  
PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO
Biên chế hiện có 09 người
Điện thoại liên hệ: 0212.3755770


Trưởng phòng: Hoàng Thị Huệ - Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0859972072 – Email: hoanghuethuvien@gmail.com

Phó trưởng phòng: Lương Thị Loan – Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0904837982 – Email: 
loankhoisl@gmail.com


Viên chức: Phan Thị Hồng - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III
Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0868555909 - Email: phanhongtvsl1989@gmail.com

Viên chức: Trần Thị Thu - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số V10.02.06
DĐ: 0336065446 - Email: 
tranthusonla@gmail.com

Viên chức: Ngô Thị Thúy Mai - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06

DĐ: 0989067207 - Email: thuymai166@gmail.com
 
Viên chức: Nguyễn Thị Hương - Cử nhân Sư phạm Lịch sử
Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số:  V.10.02.06
DĐ:  0989654839  -  Email: nguyenhuong060691@gmail.com

 

Viên chức: Phạm Quý Dương – Cử nhân Quản lý văn hóa
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0904701929 – Email:…

 
Viên chức: Phạm Thu Hằng - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng IV; Mã số:  V.10.02.07
DĐ: 0972687553  – Email: congocnana@gmail.comCHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
- Cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu dùng tin của các tổ chức và cá nhân về sử dụng, khai thác vốn tài liệu hiện có trong hoặc ngoài Thư viện tỉnh.
- Hướng dẫn, tổ chức đăng ký, cấp mới và đổi thẻ thường xuyên của Thư viện cho bạn đọc.
- Xử lý, giải quyết đền bù khi bạn đọc làm hỏng, mất tài liệu của Thư viện.
- Định kỳ thông báo gián tiếp và trực tiếp đến nơi cư trú hoặc công tác của bạn đọc để đòi tài liệu bạn đọc mượn quá hạn hoặc không trả tài liệu cho thư viện.
- Trực tiếp quản lý các kho tài liệu và tổ chức phục vụ các đối tượng bạn đọc thông qua các cơ cấu kho + Phòng phục vụ bạn đọc của Thư viện tỉnh, đó là:
+ Kho phòng Đọc tổng hợp.
+ Kho phòng Mượn.
+ Kho phòng Báo - Tạp chí.
+ Kho mượn Thiếu nhi.
+ Phòng Không gian đọc thiếu nhi.
+ Tổng kho.
+ Kho Luân chuyển.
+ Kho lưu động.
- Xây dựng, quản lý, chỉ đạo hoạt động và luân chuyển vốn tài liệu của Thư viện tỉnh đến tất cả các: Điểm sách, Trạm sách, Chi nhánh của Thư viện tỉnh.
- Chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ và luân chuyển thường xuyên vốn tài liệu từ Thư viện tỉnh đến các Thư viện - Tủ sách ở các huyện, thành phố và cơ sở trong toàn tỉnh.
- Tham gia xây dựng và thành lập mới các Thư viện, Phòng đọc sách - Tủ sách ở các huyện, thành phố và ở cơ sở trong toàn tỉnh.
- Phối hợp, tham gia với các cơ quan chức năng thanh tra các hoạt động thư viện trong tỉnh.
- Tham gia phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị chủ quản trong các công việc: Xây dựng, duy trì, tổ chức hoạt động của hệ thống: Điểm Bưu điện văn hóa xã; Tủ sách Pháp luật xã, phường; Tủ sách Khuyến nông xã, phường; Tủ sách Đồn Biên phòng trong toàn tỉnh. 
- Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện – Tủ sách cơ sở; Phối hợp giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng về công tác Thư viện.
- Phối hợp thực hiện kế hoạch phục chế vốn tài nguyên thông tin thư viện bị hư hỏng, rách nát.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách thông qua các cuộc trưng bày triển lãm sách, hội chợ sách... hoặc phục vụ bạn đọc ở cơ sở bằng xe ô tô thư viện lưu động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.
 TỔ PHỤC VỤ LƯU ĐỘNG 
 
 Tổ trưởng: Hoàng Thị Huệ; Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0859972072 -  Email: phucvuvaxaydungphongtrao@gmail.com

Tổ phó: Lương Thị Loan – Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0904837982 – Email: loankhoisl@gmail.com
Thành viên: Trần Thị Thu - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số V10.02.06
DĐ: 0336065446 - Email: 
tranthusonla@gmail.com


   Thành viên: Đinh Hồng Quân - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Lái xe; Mã số: 01.005
DĐ: 0336760952
 
Thành  viên tham gia tăng cường sự kiện:  
Điêu Chính Cường -  Cử nhân Sư phạm Tin học

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
0944891536  - Email: chinhcuong85@gmail.comTỔ KIỂM TRA NỘI VỤ
     
  Tổ trưởng:
 Lưu Thị Hải Anh
        Ths: Quản lý Văn hóa; Cao cấp lý luận chính trị
         Ngạch: Chuyên viên chính; Mã số: 01.002
         ĐT: 0212.3859 418; DĐ: 0904.890.089
                    Email: luuhaianh82@gmail.com  
          

Thành viên: Nguyễn Thị Huyền Trang – Chuyên viên
công nghệ thông tin; Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06 
DĐ: 0989 898 702 - Email: huyentrangtvsl@gmail.com

Thành viên: Nguyễn Thanh Nhàn - Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0916100086 – Email: nguyenthanh nhan181@gmail.com

Nhân viên: Trần Thị Thu - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số V10.02.06
DĐ: 0336065446 - Email: 
tranthusonla@gmail.com

Thành viên: Lê Thị Nhàn - Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng
Ngạch: Lưu trữ viên hạng III; Mã số: V.01.02.02
DĐ: 0948977959 - Email: lenhantvsl@gmail.com

 

- Bản quyền thuộc về Thư viện tỉnh Sơn La
Địa chỉ : Thư viện tỉnh Sơn La - Tổ 8 - Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
Điện thoại : 0212.3852.044 hoặc 0212.3859.418 - Fax:0212.3852.044
Email : thuviensonla@gmail.com - thuvientinhsonla418@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Thư viện tỉnh Sơn La" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này.

 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang