global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

Kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của Thư viện tỉnh Sơn La năm 2018

Thứ ba - 27/03/2018 09:50 1.958 0
SỞ VĂN HÓA, TT VÀ DL
THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA
––––––––––––––––––
Số: 66 /KH-TV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Sơn La, ngày 09 tháng 02 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
của Thư viện tỉnh Sơn La năm 2018
Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 23/-11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2018.
Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-SVHTT&DL ngày 05/02/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch về thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2018.
Thư viện tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong đơn vị năm 2018:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 95/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chương trình chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy.
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về hiểm họa của ma tuý đối với con người và xã hội; kết hợp chặt chẽ nội dung giáo dục phòng, chống ma túy với các nội dung giáo dục phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.
 Nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về tác hại và các tệ nạn liên quan đến ma túy; gắn công tác phòng chống ma túy với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như : Biên soạn, in, phát hành các sản phẩm thông tin Khoa học chuyên đề, tài liệu truyền thông, tổ chức các hoạt động triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách mới.... lựa chọn các nội dung cụ thể, để tuyên truyền phù hợp với bạn đọc thư viện đối với công tác phòng, chống ma túy.
Tăng cường, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2017 – 2020 đến 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Chủ động giữ vững và xây dựng cơ quan Thư viện tỉnh Sơn La luôn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị không có ma túy”; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, tích cực của mỗi cán bộ trong công tác phòng, chống ma túy.
 II. NỘI DUNG CỤ THỂ:
Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống ma túy, trọng tâm là duy trì, nâng cao chất lượng tuyên truyền phù hợp thực tế, tổ chức tuyên truyền rộng rãi, hiệu quả các hoạt động nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” ; Phổ biến quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý, xử lý nghiêm các hành vi có liên quan đến tệ nạn ma tuý; gắn nội dung giáo dục tuyên truyền về phòng, chống ma túy với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của đơn vị. Đơn vị Thư viện tỉnh phấn đấu luôn luôn đạt các tiêu chí về “An toàn về an ninh trật tự và nói không với ma túy”; 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức và nội dung phù hợp.
Tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tố giác, phát giác, phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép, tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của đơn vị. Kiểm soát không để phát sinh điểm tệ nạn ma túy người nghiện ma túy, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy; Đơn vị duy trì hoạt động của hòm thư tố giác về ma túy, tội phạm ma túy;
Phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị thực hiện đầy đủ nội dung cam kết không sử dụng, không mua bán, không vận chuyển, không trồng cây thuốc phiện, không tiếp tay cho buôn bán ma túy và các dạng chất cấm khác đã cam kết đầu năm; Phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị ký cam kết không vi phạm pháp luật; không mắc các tệ nạn xã hội gắn với các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa hằng năm.
Phối hợp với các đoàn thể trong khi chờ chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2017 và các năm tiếp theo.
Thực hiện các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phòng, chống ma túy và xem xét trách nhiệm đảng viên khi có người thân trong gia đình vi phạm liên quan đến tệ nạn ma túy.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về nội dung Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2017 – 2020. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện kế hoạch.
Thường xuyên tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng về công tác phòng, chống ma túy tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; Tổng hợp báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma túy hàng quý, hằng năm gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.
Cấp ủy chi bộ chỉ đạo Ban 03 và Công đoàn cơ sở của đơn vị giám sát, kiểm tra các nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đã ký cam kết giao ước thi đua tại Hội nghị CBVC đầu năm; tổ chức phát giác, tố giác về công tác phòng chống ma túy năm 2017; Triển khai các Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy của cấp trên đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan; Xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy.
Ban 03 của đơn vị, các tổ chức đoàn thể : Công đoàn, Chi đoàn thanh niên tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, vận động giáo dục đoàn viên và người thân nâng cao tinh thần gương mẫu thực hiện công tác phòng, chống ma túy, phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao nhận thức, hiểu biết về tác hại của ma túy và ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác phòng, chống ma túy.
Trên đây là Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2018 của Thư viện tỉnh Sơn La./.
 
Nơi nhận:                                                                          
- Ban 03 của đơn vị;
- BGĐ, CĐCS, Chi đoàn TN;                                                
- Lưu VT.       
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 Hồ Thị Kim Dung
 

Tác giả bài viết: H.D

Nguồn tin: Thư viện tỉnh Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay2,922
  • Tháng hiện tại169,468
  • Tổng lượt truy cập14,859,099
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây