BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC

Chủ nhật - 06/01/2019 05:44 2.175 0

 BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC
(Tài liệu phục vụ Cuộc thi viết Tìm hiểu 60 năm Ngày Bác Hồ
và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào
các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La 7/5/1959 - 7/5/2019)

 
    01. Thông tin nhan đề: Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam / Biên soạn, tuyển chọn: Lê Ngọc Thắng, Vũ Minh Anh, Nguyễn Tuệ Minh.
      Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2014.
      Mô tả vật lý: 145tr.: ảnh; 24cm.
     Tóm tắt/chú giải: Cuốn sách gồm có 2 phần: Bác Hồ - Tấm gương trọn đời vì nước vì dân và Bác Hồ - Niềm tin yêu của đồng bào các dân tộc Việt Nam giới thiệu những sự kiện, hình ảnh phản ánh những công lao to lớn và tình thương yêu vô bờ mà Bác Hồ đã dành cho đồng bào các dân tộc Việt Nam cũng như tình yêu thiết tha Bác trong trái tim đồng bào các dân tộc...
     Từ khóa: 1. Dân tộc. 2. Địa chí. 3. Hồ Chí Minh. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.12 B101H.
02. Thông tin nhan đề: Bác Hồ với đồng bào các dân tộc.
Xuất bản, phát hành: H.: Thông tấn, 2006.
Mô tả vật lý: 235tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Tập hợp một số bài nói và viết của Bác Hồ về đồng bào các dân tộc và những hồi ức, kỷ niệm của đồng bào các dân tộc, những người có may mắn, hạnh phúc được gần gũi, tiếp xúc với Người, thể hiện tình cảm kính yêu, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ...
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.12 B101H.
03. Thông tin nhan đề: Bác Hồ với Sơn La.
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La, 1986.
Mô tả vật lý: 207tr.: ảnh; 19cm.
Tóm tắt/chú giải: Gồm những bức thư, bức điện, những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La; những tấm ảnh chụp chung với cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc Sơn La trong dịp Người lên thăm tháng 5 năm 1959; bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Bí thư huyện ủy Thuận Châu, Mộc Châu, Yên Châu... biểu hiện tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm thực hiện lời Bác dạy của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, làm cho Sơn La ngày càng đổi mới, tiến bộ.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 4. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.12 B101H.
04. Thông tin nhan đề: Bài nói của Hồ Chủ tịch tại Hội nghị Cán bộ miền núi.
Mô tả vật lý: 32tr.: ảnh; 13cm.
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu bài nói của Hồ Chủ tịch tại Hội nghị cán bộ miền núi; đồng thời giới thiệu một số gương sáng Anh hùng Lao động như: Bàn Văn Mình, Lò Văn Muôn, Cháu Vồ Mủn, Nguyễn Thị Khương.
Từ khóa: 1. Bài nói. 2. Địa chí. 3. Hồ Chủ tịch. 4. Hội nghị. 5. Cán bộ miền núi. 6. Sơn La. 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.12 B103N.
05. Thông tin nhan đề: Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến  bộ / Hồ Chí Minh.
Xuất bản, phát hành: In lần thứ hai. - H.: Sự thật, 1977.
Mô tả vật lý: 157tr.; 19cm.
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu các bài nói chuyện, bài viết và thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Thư gửi đồng bào và bộ đội ở Tây Bắc; thư khen bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ; Bài nói chuyện tại cuộc mít tinh ở Châu - Thuận; bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ phụ nữ các dân tộc miền núi; thư gửi bộ đội, đồng bào và cán bộ Tây Bắc,...
Từ khóa: 1. Chính sách dân tộc. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.12 C101D.
06. Thông tin nhan đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Việt Nam / Sưu tầm, tuyển chọn: Bùi Quang Thanh (chủ biên), Đỗ Đức.
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1990.
Mô tả vật lý: 116tr.: ảnh; 25cm.
Tóm tắt/chú giải: Tập sách ảnh giới thiệu một số hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc Việt Nam như: Bác Hồ về thăm Yên Châu (Sơn La); Bác Hồ gặp gỡ cán bộ và nhân dân nông trường Mộc Châu, ngày 8/5/1959; Bác Hồ về nói chuyện với nhân dân các dân tộc Mường La, Mai Sơn; Bác trao bức trướng của đồng bào Hà Nội tặng nhân dân Tây Bắc (5/1959),...; bên cạnh đó là những hình ảnh thể hiện tình cảm sâu nặng, thành kính của nhân dân các dân tộc với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ khóa: 1. Dân tộc. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.12 CH500T.
07. Thông tin nhan đề: Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác / Biên soạn: Lương Thị Kim Duyên, Nguyễn Minh Hòa, Lò Minh Hiến,...
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia, 2005.
Mô tả vật lý: 445tr.: ảnh; 20cm.
Tóm tắt/chú giải: Tập hợp những tài liệu về các sự kiện lịch sử, những bức thư, bài nói chuyện, bài viết của Bác Hồ về Sơn La và quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc Sơn La thực hiện lời dạy của Bác; những kỷ niệm sâu sắc của cán bộ, nhân dân các dân tộc Sơn La vinh dự được gặp Bác, được Bác Hồ tặng quà và được nhận huy hiệu của Người...
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 4. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.12 NH121D.
08. Thông tin nhan đề: Những bài viết và nói của Hồ Chủ tịch với các dân tộc Tây Bắc.
Xuất bản, phát hành: Tây Bắc: Ban Tuyên giáo khu Tây Bắc, 1970.
Mô tả vật lý: 63tr.: ảnh; 19cm.
Tóm tắt/chú giải: Những bài viết và nói của Hồ Chủ tịch đối với các dân tộc Tây Bắc, từ ngày 1/10/1952 đến tháng 6/1965: Huấn thị tại Hội nghị cán bộ chuẩn bị chiến dịch Tây Bắc; Sắc lệnh thành lập khu tự trị Thái - Mèo; Thư gửi đồng bào khu tự trị Thái - Mèo; Bài nói chuyện tại cuộc mít tinh Châu Thuận (5/1959); Lược ghi bài nói của Hồ Chủ tịch với nhân dân, bộ đội, cán bộ tại Yên Châu ngày 8/5/1959; Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết chiến dịch Tây Bắc...
Từ khóa: 1. Dân tộc. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tây Bắc. 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.12 NH556B.
09. Thông tin nhan đề: Những tập thể, cá nhân điển hình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. T.1.
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, 2011.
Mô tả vật lý: 268tr.: ảnh; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu những việc làm cụ thể, thành tích xuất sắc đạt được của một số tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phạm vi toàn tỉnh Sơn La...
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Học tập. 3. Sơn La. 4. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.261 NH556T.
10. Thông tin nhan đề: Những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. T.2.
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Tỉnh ủy Sơn La. Ban Tuyên giáo, 2013.
Mô tả vật lý: 216tr.: ảnh; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu những việc làm cụ thể, thành tích xuất sắc đạt được của một số tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phạm vi toàn tỉnh Sơn La...
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Học tập. 3. Sơn La. 4. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.261 NH556T.
11. Thông tin nhan đề: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Đảng bộ tỉnh Sơn La, 2015.
Mô tả vật lý: 152tr.: ảnh, bảng; 28cm.
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu nội dung các văn kiện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII). Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020...
Từ khóa: 1. Đại hội Đại biểu. 2. Đảng bộ tỉnh Sơn La. 3. Đảng Cộng sản. 4.  Địa chí. 5. Lần thứ XIV. 6. Sơn La. 7. Văn kiện. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.211 V115K.


 Mời các bạn tìm đọc tài liệu tại kho Địa chí - Thư viện tỉnh Sơn La!
 

Tác giả bài viết: Phòng Bổ sung, xử lý tài liệu và Địa chí

Nguồn tin: Thư viện tỉnh Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay5,952
  • Tháng hiện tại21,636
  • Tổng lượt truy cập15,692,484
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây