global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

Khổ mẫu Marc21 cho dữ liệu thư mục

ĐẦU BIỂU VÀ DANH MỤC

ĐẦU BIỂU VÀ DANH MỤC

 •   12/04/2013 12:02:26 AM
 •   Đã xem: 1455
 •   Phản hồi: 0
ĐẦU BIỂU (KL) Chỉ thị và mã trường con Đầu biểu không có chỉ thị hoặc trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo vị trí.
001 - 006 CÁC TRƯỜNG KIỂM SOÁT

001 - 006 CÁC TRƯỜNG KIỂM SOÁT

 •   12/04/2013 12:01:28 AM
 •   Đã xem: 1464
 •   Phản hồi: 0
00X CÁC TRƯỜNG KIỂM SOÁT - THÔNG TIN CHUNG 001 SỐ KIỂM SOÁT (KL) 003 MÃ CƠ QUAN GÁN SỐ KIỂM SOÁT (KL)
007 TRƯỜNG MÔ TẢ VẬT LÝ CÓ ĐỘ DÀI CỐ ĐỊNH

007 TRƯỜNG MÔ TẢ VẬT LÝ CÓ ĐỘ DÀI CỐ ĐỊNH

 •   11/04/2013 11:59:57 PM
 •   Đã xem: 1385
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN CHUNG 007 BẢN ĐỒ (L) 007 TỆP TIN (L) 007 BẢN ĐỒ HÌNH CẦU (L)
008 CÁC YẾU TỐ DỮ LIỆU CÓ ĐỘ DÀI CỐ ĐỊNH (KL)

008 CÁC YẾU TỐ DỮ LIỆU CÓ ĐỘ DÀI CỐ ĐỊNH (KL)

 •   11/04/2013 11:03:40 PM
 •   Đã xem: 1682
 •   Phản hồi: 0
008 THÔNG TIN CHUNG 008 TẤT CẢ CÁC LOẠI TÀI LIỆU (KL) 008 SÁCH (KL)
01X-04X CÁC TRƯỜNG SỐ VÀ MÃ

01X-04X CÁC TRƯỜNG SỐ VÀ MÃ

 •   11/04/2013 10:33:36 PM
 •   Đã xem: 2607
 •   Phản hồi: 0
01X-04X THÔNG TIN CHUNG 010 SỐ KIỂM SOÁT CỦA THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ (KL) 013 SỐ SÁNG CHẾ (L)
CÁC TRƯỜNG PHÂN LOẠI VÀ XẾP GIÁ (05X-09X)

CÁC TRƯỜNG PHÂN LOẠI VÀ XẾP GIÁ (05X-09X)

 •   11/04/2013 10:25:33 PM
 •   Đã xem: 3392
 •   Phản hồi: 0
050 KÝ HIỆU XẾP GIÁ THEO PHÂN LOẠI THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ (L) 051 THÔNG TIN VỀ BẢN, SỐ VÀ BẢN IN THÊM CỦA THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ (L) 052 PHÂN LOẠI ĐỊA LÝ (L)
1XX - CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ

1XX - CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ

 •   11/04/2013 10:20:36 PM
 •   Đã xem: 3787
 •   Phản hồi: 0
CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ - PHẦN THÔNG TIN CHUNG X00 TÊN CÁ NHÂN - THÔNG TIN CHUNG X10 TÊN TẬP THỂ - THÔNG TIN CHUNG
20X - 24X CÁC TRƯỜNG NHAN ĐỀ VÀ LIÊN QUAN ĐẾN NHAN ĐỀ

20X - 24X CÁC TRƯỜNG NHAN ĐỀ VÀ LIÊN QUAN ĐẾN NHAN ĐỀ

 •   11/04/2013 10:16:56 PM
 •   Đã xem: 3634
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN CHUNG 210 NHAN ĐỀ VIẾT TẮT (L) 222 NHAN ĐỀ KHÓA (L)
25X - 27X CÁC TRƯỜNG VỀ LẦN XUẤT BẢN, CHI TIẾT XUẤT BẢN, V.V..

25X - 27X CÁC TRƯỜNG VỀ LẦN XUẤT BẢN, CHI TIẾT XUẤT BẢN, V.V..

 •   11/04/2013 09:47:31 PM
 •   Đã xem: 2187
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN CHUNG 250 LẦN XUẤT BẢN (KL) 254 THÔNG TIN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BẢN NHẠC (KL)
3XX CÁC TRƯỜNG MÔ TẢ VẬT LÝ VÀ TRƯỜNG KHÁC

3XX CÁC TRƯỜNG MÔ TẢ VẬT LÝ VÀ TRƯỜNG KHÁC

 •   11/04/2013 09:45:29 PM
 •   Đã xem: 1765
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN CHUNG 300 MÔ TẢ VẬT LÝ (L) 306 THỜI GIAN THỰC HIỆN (KL)
4XX THÔNG TIN TÙNG THƯ

4XX THÔNG TIN TÙNG THƯ

 •   11/04/2013 09:41:42 PM
 •   Đã xem: 2483
 •   Phản hồi: 0
Các trường 4XX chứa thông tin về tùng thư. Trường 440 còn cung cấp tiêu đề bổ sung của tùng thư. Thông tin tùng thư trong trường 490 hoặc không có tiêu đề bổ sung trong biểu ghi
CÁC TRƯỜNG PHỤ CHÚ - PHẦN 1: 50X-53X

CÁC TRƯỜNG PHỤ CHÚ - PHẦN 1: 50X-53X

 •   11/04/2013 09:39:51 PM
 •   Đã xem: 2475
 •   Phản hồi: 0
500 PHỤ CHÚ CHUNG (L) 501 PHỤ CHÚ "XUẤT BẢN CHUNG VỚI" (L) 502 PHỤ CHÚ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN (L)
CÁC TRƯỜNG PHỤ CHÚ - PHẦN 1: 54X-59X

CÁC TRƯỜNG PHỤ CHÚ - PHẦN 1: 54X-59X

 •   11/04/2013 09:31:49 PM
 •   Đã xem: 1672
 •   Phản hồi: 0
540 PHỤ CHÚ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VÀ TÁI BẢN (L) 541 PHỤ CHÚ VỀ NGUỒN BỔ SUNG TRỰC TIẾP (L) 544 PHỤ CHÚ VỀ NƠI LƯU GIỮ TÀI LIỆU LƯU TRỮ KHÁC (L)
6XX CÁC TRƯỜNG TRUY CẬP CHỦ ĐỀ

6XX CÁC TRƯỜNG TRUY CẬP CHỦ ĐỀ

 •   11/04/2013 09:27:30 PM
 •   Đã xem: 3778
 •   Phản hồi: 0
6XX CÁC TRƯỜNG TRUY CẬP CHỦ ĐỀ - THÔNG TIN CHUNG 600 TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHỦ ĐỀ - TÊN CÁ NHÂN (L) 610 TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHỦ ĐỀ - TÊN TẬP THỂ (L)
70X - 75X CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ BỔ SUNG

70X - 75X CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ BỔ SUNG

 •   11/04/2013 09:19:24 PM
 •   Đã xem: 2080
 •   Phản hồi: 0
111 2#$aInternational Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity $d(1988: $cOklahoma City, Okla.) 245 00$aAddendum to the Proceedings of the 1988 International Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity : $bApril 19 - 22, 1988, Oklahoma City, Oklahoma, USA.
76X - 78X CÁC TR­ƯỜNG THÔNG TIN LIÊN KẾT

76X - 78X CÁC TR­ƯỜNG THÔNG TIN LIÊN KẾT

 •   11/04/2013 07:10:52 AM
 •   Đã xem: 1585
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN CHUNG 760 - TÙNG THƯ CHÍNH (L) 762 TÙNG THƯ CON (L) 765 BẢN NGÔN NGỮ GỐC (L) 767 BẢN DỊCH (L) 770 PHỤ TRƯƠNG/SỐ ĐẶC BIỆT (L)
80X - 830 TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHO TÙNG THƯ

80X - 830 TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHO TÙNG THƯ

 •   11/04/2013 07:03:38 AM
 •   Đã xem: 1346
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN CHUNG 800 TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHO TÙNG THƯ - TÊN CÁ NHÂN (L) 810 TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHO TÙNG THƯ - TÊN TẬP THỂ (L) 811 TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHO TÙNG THƯ - TÊN HỘI NGHỊ (L) 830 TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHO TÙNG THƯ - NHAN ĐỀ ĐỒNG NHẤT (L)
841 - 88X VỐN TƯ LIỆU, ĐỒ HOẠ KHÁC, V.V...

841 - 88X VỐN TƯ LIỆU, ĐỒ HOẠ KHÁC, V.V...

 •   11/04/2013 07:01:37 AM
 •   Đã xem: 1620
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TIN CHUNG 850 TỔ CHỨC LƯU GIỮ (L) 852 NƠI LƯU GIỮ (L) 856 ĐỊA CHỈ ĐIỆN TỬ VÀ TRUY CẬP (L) 880 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CHỮ VIẾT KHÁC (L) 886 TRƯỜNG THÔNG TIN VỀ MARC NƯỚC NGOÀI (L)
PHỤ LỤC

PHỤ LỤC

 •   11/04/2013 06:40:37 AM
 •   Đã xem: 1676
 •   Phản hồi: 0
PHỤ LỤC A PHỤ LỤC B PHỤ LỤC C PHỤ LỤC D PHỤ LỤC F PHỤ LỤC G PHỤ LỤC H
THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay5,067
 • Tháng hiện tại137,531
 • Tổng lượt truy cập14,827,162
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây