global html

unnamed (1)

CHONCUOICUNG

KẾ HOẠCH SỐ 1178/KH-VHTT&DL

Thứ ba - 03/09/2013 22:10 1.172 0
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ VĂN HÓA, TH THAO
VÀ DU LỊCH
 
 
 

          
số: 1178 /KH-VHTT&DL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
T chức và triển khai thực hiện Nghị định số 60-NĐ/CP
 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ
 
 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/BCĐ ngày 30 tháng 7 năm 2013 về việc quán triệt và thực hiện Nghị định số 60-NĐ/CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ; Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch Quán triệt và thực hiện Nghị định số 60-NĐ/CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

Nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động về Nghị định số 60-NĐ/CP của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan hoạt động đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định.
Tăng cường phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, ngăn chặn đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, người sử dụng lao động triển khai, thực hiện Nghị định phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, góp phần có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

II. NỘI DUNG

Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị định số 60-NĐ/CP ngày 19.6.1013 của Chính phủ về quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tới cán bộ viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị mình.
Trên cơ sở quán triệt các nội dung của Nghị định, tập trung Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị đổng thời xây dựng quy chế dân chủ ở đơn vị mình để thực hiện.

III.THÀNH PHN, THỜI GIAN TIẾN HÀNH

1. Thành phần
Đại điện cấp ủy, người sử dụng lao động, cán bộ đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.
Các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 60-NĐ/CP.
2. Thời gian
Các đơn vị tổ chức, quán triệt xong trước ngày 15/9/2013

III. T CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; người sử dụng lao động tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị định số 60-NĐ/CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.
Các đơn vị chủ động tổ chức sơ kết, tổng kết Nghị định, định kỳ báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng T chức - Cán bộ Sở).
Trên đây là Kế hoạch quán triệt và thực hiện Nghị định số 60-NĐ/CP ngày 19 tháng 6 năm 2013. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; người sử dụng lao động triển khai đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT; TCCB (12b)
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
Nguyễn Anh Tuấn
(đã ký)
 
 
 

Nguồn tin: TVSL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2020
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay5,706
  • Tháng hiện tại27,157
  • Tổng lượt truy cập9,674,747
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây