Thư viện tỉnh Sơn La - Thư viện điện tử số trực tuyến

http://thuviensonla.com.vn


TÀI LIỆU XUẤT BẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG SỐ HÓA NĂM 2016 CHỦ ĐỀ: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ - DÂN TỘC HỌC

 
 1

 
01. Thông tin nhan đề: Hội non sông    
Xuất bản, phát hành: H.: Thanh niên, 1976 
Mô tả vật lý: 136tr.; 18cm 
Tóm tắt/chú giải:
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Lịch sử. 3. Sơn La. 4.Việt Nam
Phân loại: ĐC.91 H452N   
 2

02. Thông tin nhan đề: Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành
Xuất bản, phát hành: H.: Thời đại, 2013
Mô tả vật lý: 602tr.; 27cm
Tóm tắt/chú giải: Hệ thống các thông tin cơ bản về 63 tỉnh thành như: Vị trí địa lý, dân số, dân tộc, văn hóa, các danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, nghệ thuật, làng nghề...
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Địa danh. 3. Địa lý. 4. Du lịch. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại:  ĐC.96 N403N 
 3
 
03. Thông tin nhan đề: Từ điển từ nguyên địa danh Việt Nam. Q.1 / Lê Trung Hoa
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa thông tin, 2013
Mô tả vật lý: 595tr.: bảng; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu từ điển từ nguyên các địa danh ở Việt Nam được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, mỗi mục từ gồm: Tên mục từ, tiểu loại địa danh, vị trí của đối tượng, các chi tiết liên hệ đến đối tượng, thời điểm ra đời của địa danh, nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của địa danh, sự chuyển biến của địa danh và đối tượngTừ khóa: 1. Địa chí. 2. Địa danh. 3. Địa lý. 4. Sơn La. 5. Từ điển giải nghĩa. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.96 T550Đ 
 
 4

 04. Thông tin nhan đề: Từ điển từ nguyên địa danh Việt Nam. Q.2 / Lê Trung Hoa
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa thông tin, 2013
Mô tả vật lý: 705tr.: bảng; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu từ điển từ nguyên các địa danh ở Việt Nam được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, mỗi mục từ gồm: Tên mục từ, tiểu loại địa danh, vị trí của đối tượng, các chi tiết liên hệ đến đối tượng, thời điểm ra đời của địa danh, nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của địa danh, sự chuyển biến của địa danh và đối tượng
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Địa danh. 3. Địa lý. 4. Sơn La. 5. Từ điển giải nghĩa. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.96 T550Đ
 
5 05. Thông tin nhan đề: Các dân tộc ở Việt Nam. T.1: Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường / Vương Xuân Tình chủ biên, Bùi Xuân Đính, Tạ Thị Tâm... 
Xuất bản, phát hành: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 
Mô tả vật lý: 764tr.: ảnh ; 24cm
Tóm tắt/chú giải: Tổng luận nghiên cứu tộc người và một số vấn đề về dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Phân tích các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hóa và những biến đổi của mỗi dân tộc trong bối cảnh mới như dân tộc: Kinh (Việt), Mường, Thổ, Chứt...
Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 C101D
6

06. Thông tin nhan đề: Dân tộc Khơ Mú ở Việt Nam     
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1999
Mô tả vật lý: 343tr.; 19cm 
Tóm tắt/chú giải: Khái quát về điều kiện tự nhiên, dân số, hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội và những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Khơ Mú...
Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Khơ Mú. 3. Địa chí. 4. Văn hóa. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 D121T  
 
7 07. Thông tin nhan đề: Giới thiệu một số nét văn hóa pháp lý các dân tộc Việt Nam / Trần Ngọc Bình biên soạn 
Xuất bản, phát hành: H.: Tư pháp, 2009
Mô tả vật lý: 219tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu những nội dung cơ bản về một số nét văn hóa và văn hóa pháp lý của các dân tộc đang sinh sống ở Việt Nam, phân chia theo từng nhóm văn hóa ngôn ngữ: Nam Á, Ka Đai, Nam Đảo, Hán - Tạng.
Từ khóa: 1. Dân tộc. 2. Địa chí. 3. Pháp lý. 4. Sơn La. 5. Văn hóa. 6. Việt Nam
Phân loại: ĐC.97 GI462TH  
8 08. Thông tin nhan đề: Một số tục lệ cổ của dòng họ Đinh Văn ở xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La / Đinh Văn Ân
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2010  
Mô tả vật lý: 794tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu những nghi lễ lạy lấy chồng, lễ lại mặt theo tục lệ cưới của dòng họ Đinh Văn - người Mường ở bản Thải, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Những quan niệm và tục lệ dựng nhà mới, ở nhà mới, các nghi thức tang lễ... của dòng họ Đinh Văn.
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Dòng họ Đinh Văn. 4. Phong tục. 5. Phù Yên. 6. Sơn La. 7. Tập quán. 8. Văn hóa dân gian.
Phân loại: ĐC.97 M458S
9 09. Thông tin nhan đề: Người Dao ở Việt Nam = The Yao People in Vietnam / Biên soạn: Phạm Quang Hoan, Lý Hành Sơn, Hoàng Thanh Lịch; Vũ Quốc Khánh (chủ biên); Nguyễn Xuân Hồng dịch
Xuất bản, phát hành: H.: Thông tấn, 2007
Mô tả vật lý: 163tr.: ảnh; 20cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu về nguồn gốc - lịch sử; các hoạt động kinh tế và những đặc trưng văn hóa tiêu biểu nhất của người Dao ở Việt Nam. 
Từ khóa: 1. Dân tộc Dao. 2. Dân tộc học. 3. Địa chí. 4. Kinh tế. 5. Lịch sử. 6. Sách song ngữ. 7. Sơn La. 8. Văn hóa. 9. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 NG558D
10 10. Thông tin nhan đề: Người Tày ở Việt Nam = The Tay in Viet Nam / Vũ Khánh chủ biên; Hoàng Trung Hiếu dịch; Marianne Brown hiệu đính 
Xuất bản, phát hành: H.: Thông tấn, 2009  
Mô tả vật lý: 171tr.: ảnh; 20cm 
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu về lịch sử, các mặt đời sống cùng những nét đặc sắc về văn hóa của đồng bào dân tộc Tày ở Việt Nam như: Y phục, trang sức, bản làng - nhà ở, tín ngưỡng, lễ hội...
Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Tày. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn hóa. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 NG558T
11
11. Thông tin nhan đề: Người Tày - Thái cổ ở Việt Nam / Hoàng Lương  
Xuất bản, phát hành: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 
Mô tả vật lý: 589tr.: ảnh; 24cm 
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu về mối quan hệ giữa người Tày - Thái cổ và cư dân Phùng Nguyên - Đông Sơn; khái niệm chung về người Tày - Thái cổ và những địa danh nổi tiếng ở Tây Bắc, Đông Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An và vùng đồng bằng Bắc Bộ; sự đóng góp, giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa người Tày - Thái cổ và các dân tộc anh em...
Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Địa chí. 3. Lịch sử. 4. Người Tày - Thái cổ. 5. Sơn La. 6. Văn hóa. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 NG558T
12
12. Thông tin nhan đề: Nghi lễ dân gian một số dân tộc thiểu số Việt Nam / Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu: Hoàng Trần Nghịch, Đàm Văn Hiển, Hoàng Tam Khọi,...   
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2012
Mô tả vật lý: 697tr.: ảnh màu; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tìm hiểu nghi lễ dân gian của một số tộc người ở một số tỉnh phía Bắc: Lời bói toán và lời cúng bái thường dùng của dân tộc Thái Bói áo ở Cao Bằng; tục khấn cầu của người Ngạn ở Cao Bằng; tục tiễn hồn người chết lên trời ở Điện Biên và Lai Châu. Giới thiệu về văn hóa ứng xử trong lễ cưới ở huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng...
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Nghi lễ. 3. Phong tục. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.  Phân loại: ĐC.97 NGH300L
13
13. Thông tin nhan đề: Nghi lễ vía trùa của người Mường / Hoàng Anh Nhân   
Xuất bản, phát hành: H.: Dân trí, 2010 
Mô tả vật lý: 224tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu nguồn gốc và diễn trình một nghi lễ vía trùa của dân tộc Mường; nội dung các bài lễ ca vía trùa phiên âm tiếng Mường và tiếng Việt.
Từ khóa:  1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Nghi lễ. 4. Sơn La. 5. Tín ngưỡng. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam
Phân loại: ĐC.97 NGH300L
14 14. Thông tin nhan đề: Tang lễ cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Việt Nam / Y Tuyn Binh, Lê Mai Oanh, Lương Thị Đại
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2011 
Mô tả vật lý: 631tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu về tộc người và các nghi thức tang lễ cổ truyền của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam như: Người Thái trắng, người Mnông Rlăm và người Cao Lan.
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Phong tục tang lễ. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 T106L

Tác giả bài viết: Phòng Địa Chí

Nguồn tin: Thư viện tỉnh Sơn La

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây