Thư viện tỉnh Sơn La - Thư viện điện tử số trực tuyến

http://thuviensonla.com.vn


HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG CÁC NĂM HỢI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

     Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại, cống hiến tất cả vì Dân, vì Nước, vì chủ nghĩa vô sản trên toàn thế giới vô cùng đa dạng và phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã để lại những ấn tượng tốt đẹp không thể nào quên trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cũng như bạn bè trên khắp năm châu bốn bể, Người trở thành anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
     Nhân dịp mừng Đảng ta bước vào tuổi 89 đầy sung mãn và chào đón Xuân Kỷ Hợi - 2019, lần trang sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, xin được điểm lại một số hoạt động nổi bật của Người trong các năm Hợi.
     Trước hết phải kể đến năm Quý Hợi - 1923: Đây là giai đoạn mà các thế lực hiếu chiến trong thế giới tư bản và chủ nghĩa thực dân ra sức giành giật, bóc lột giá trị thặng dư của nhân dân lao động ở các nước thuộc địa, gây nên bao cảnh tang thương, đói rách khổ cực trăm bề, mà người dân An Nam của chúng ta cũng nằm trong vòng nô lệ ấy. Với nhãn quan chính trị sâu sắc, lòng căm thù thực dân, đế quốc tột độ, bằng ngòi bút “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”, Bác đã lấy bút danh là Nguyễn Ái Quốc viết nhiều bài báo đăng liên tục trên các báo và tạp chí như: La Revue Communiste, L’Humanité, Le Paria, La Vie Ouvrière để vạch trần bộ mặt thật hết sức gian ác, xảo quyệt của bọn thực dân, đế quốc cùng bọn tay sai xu nịnh ngoại bang hại dân bán nước, như các bài Vực thẳm thuộc địa, bài Những người bản xứ được ưa chuộng, bài Sự liêm khiết thực dân, bài Lòng ngay thẳng của chính phủ thuộc địa, bài Chế độ thực dân, bài Chủ nghĩa quân phiệt thực dân, bài Tinh hoa của xứ Đông Dương, bài Các vị thống trị của chúng ta... chính những bài báo sắc sảo phân tích nhẹ nhàng mà đanh thép, dẫn chứng những dữ liệu rõ ràng không ai có thể chối cãi, đã cảnh tỉnh cho cả thế giới hiểu rõ hơn bản chất phản động hiếu chiến của bọn thực dân, đế quốc, cảnh tỉnh cho nhân dân các nước thuộc địa đang bị áp bức bóc lột hãy đoàn kết lại...
     Năm Ất Hợi - 1935, tuy Đảng ta (khi ấy có tên là Đảng Cộng sản Đông Dương) ra đời mới được 5 năm (tức ngày 3 tháng 2 năm 1930) còn rất non trẻ với đội ngũ đảng viên chưa đông, lại hoạt động phân tán ở cả 3 nước Đông Dương. Với vai trò là người thay mặt Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu, phân tích tình hình thực tế để đưa ra những quyết sách chỉ đạo hoạt động của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời thường xuyên nắm bắt thực tiễn tại Đông Dương để liên hệ trao đổi với Ban Phương Đông thuộc Quốc tế Cộng sản. Ngày 16 tháng 01 năm 1935, ký tên là LIN, Người đã có thư gửi Ban Phương Đông với nội dung có đoạn: “...Trừ một vài đồng chí rất hiếm hoi (đã được huấn luyện ở Trường đại học những người lao động phương Đông, hoặc là trí thức) còn đại đa số đồng chí chúng tôi, trình độ lý luận và chính trị rất thấp...
     Tôi nói thêm một vài hậu qủa nữa:
     1: Đa số các đồng chí - ngay cả những đồng chí có trách nhiệm cũng không hiểu thật rõ “cách mạng dân chủ tư sản’’ là gì... Để khỏi lúng túng, các đồng chí buộc phải “bịa ra”. Do đó, một sự ngu dốt này làm phát sinh một sự ngu dốt khác và một sai lầm này gây nên các sai lầm khác.
     2: Các đồng chí ấy cũng không hiểu tại sao phải kết hợp cuộc cách mạng phản đế với cách mạng ruộng đất. Vì vậy mà những khẩu hiệu đưa ra lộn xộn, không phối hợp với nhau.
    3. Vì vậy, tôi thấy tuyệt đối cần thiết là chúng ta phải giúp đỡ các đồng chí của chúng ta khắc phục những khó khăn ấy bằng cách tạo điều kiện cho các đồng chí tiếp thu những kiến thức sơ đẳng nhất mà mỗi chiến s đều phải có.
     Và biện pháp duy nhất có hiệu quả để giúp các đồng chí theo phương hướng đó là cho xuất bản những quyển sách nhỏ viết về các vấn đề sau đây:...
Những điều mà tôi nói về các đồng chí chúng tôi ở Đông Dương, ở Thái Lan... chắc chắn là cũng đúng với những đồng chí ở các nước thuộc địa khác”.
     Có thể nói, đây là một nội dung văn bản có tầm khái quát cao về sự chăm lo của Bác Hồ đối với đội ngũ đảng viên và cán bộ làm công tác công - nông - binh - địch vận, thể hiện định hướng ban đầu của một lãnh tụ tối cao trong việc đặt nền móng nội dung cấp thiết trang bị trình độ lý luận chính trị cho cán bộ cốt cán ở cơ sở.
     Năm Đinh Hợi - 1947, bọn phản động thực dân Pháp đã lật lọng trong việc thi hành Hiệp định sơ bộ của Chính phủ Cộng hòa Pháp và Chính phủ Việt Nam ký ngày 6/3/1946 và Tạm ước Việt - Pháp đã được 2 bên ký kết ngày 14/9/1946, bằng cách gây hấn ở cả 3 miền của nước ta, máu đồng bào Việt Nam và binh lính của hai bên lại tiếp tục đổ. Với vai trò là Chủ tịch Chính phủ Việt Nam, là Người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trong bối cảnh lịch sử vô cùng khó khăn, phức tạp  như “ngàn cân treo sợi tóc”, Bác Hồ của chúng ta vừa khéo léo vận động nhân dân thế giới bằng việc gởi thư kêu gọi đến Liên Hiệp Quốc, kể cả Chính phủ, nhân  dân và binh sỹ Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta, vừa động viên tinh thần tư tưởng cho đồng bào và chiến sỹ ta qua bài thơ với tựa đề Chúc năm mới hết sức lạc quan:    
Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, 
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông.
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến,
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng.
Tiến lên chiến s! Tiến lên đồng bào!
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông.
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi!
Thống nhất độc lập, nhất định thành công!
Năm Đinh Hợi (1947).
     Đặc biệt, dù bận trăm công, nghìn việc đối nội, đối ngoại, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn đau đáu, trăn trở về việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, bảo đảm cho bộ máy công quyền của thời kỳ chính quyền sơ khai hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Bác đã dày công nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn để tháng 10/1947 cho ra siêu phẩm sử đổi lối làm việc với các tiểu mục lần lượt: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa.
Cho đến nay, hơn 70 năm trôi qua, siêu phẩm ấy vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, nó trở thành cẩm nang có tính kinh điển để cán bộ ta ở các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo.
     Năm Kỷ Hợi - 1959, thời kỳ sau 5 năm đánh đổ thực dân Pháp xâm lược giải phóng miền Bắc, tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt tiếp tục chiến đấu chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, hướng tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Bác Hồ trong tình thế bề bộn những công việc lo cho dân, cho nước. Người vẫn có những hoạt động chỉ đạo cụ thể đối với lực lượng thanh niên, tại Hội nghị Cán bộ Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam, Người nêu khẩu hiệu: “...Việc gì khó có thanh niên - ở đâu khó có thanh niên...”, khẩu hiệu này trở thành phương châm hành động không thể thiếu trong các hoạt động của lực lượng thanh niên cả nước; Bác Hồ cũng đặc biệt quan tâm đến vai trò của phụ nữ, tại Hội nghị cán bộ thảo luận Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình, ngày 10/10/1959, Bác nói: “...Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa...”, quan điểm này của Người đã trở thành vừa là phương châm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực luôn đồng hành trong các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, ngày 28/11/1959, với bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã phát động toàn dân trồng cây mỗi dịp tết đến, mừng sinh nhật Đảng, đón xuân về qua bài báo “Tết trồng cây” đăng trên báo Nhân dân, Người đã phân tích ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc trồng cây đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết Canh Tý (1960). Từ đó đến nay, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta lại tổ chức “Tết trồng cây” theo lời Bác. “Tết trồng cây” đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp vui tết, đón xuân.

Tác giả bài viết: Ngô Mai ( Sưu tầm)

Nguồn tin: Tạp chí thanh niên Số 5: tháng 2/2019

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây