THÔNG BÁO


 
                      Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Thư viện tỉnh Sơn La tạm dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020.
                     Trân trọng thông báo!

Tác giả bài viết: Phòng Phục vụ và Xây dựng phong trào