global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Thứ năm - 01/08/2013 00:28 2.104 0

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG


CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 
 PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
Biên chế hiện có 05 người
Điện thoại liên hệ: 0212.3852044
 

Phó trưởng phòng: Lê Thị Nhàn – Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng
Ngạch: Chuyên viên hạng III; Mã số: 01.003
DĐ: 0948977959 - Email: lenhantvsl@gmail.com

Nhân viên: Phạm Thu Hằng - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng IV; Mã số:  V.10.02.07
DĐ: 0972687553  – Email: congocnana@gmail.com

Nhân viên: Lù Trọng Tuấn
Ngạch: Nhân viên bảo vệ; Mã số: 01.005
DĐ: 0343132945 – Emai: lutrongtuan@gmail.com

Nhân viên: Phan Thị Hạnh
Ngạch: Nhân viên phục vụ; Mã số: 01.005
DĐ: 0978123894 - Email:  phanhanh191294@gmail.com


Nhân viên: Nguyễn Hồng Hải - Cử nhân Kế toán
Ngạch: Kế toán viên; Mã số: 06.031
DĐ: 0976629978 -  Email: haixsktmc01@gmail.com
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
- Thường xuyên tiến hành thu, nộp và quản lý nguồn thu từ các dịch vụ của Thư viện tỉnh theo quy định.
- Xây dựng các kế hoạch tổ chức hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của thư viện.
- Làm các công tác tài chính, kế toán, thu, chi thường xuyên của Thư viện.
- Thực hiện các công tác thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu các mặt hoạt động của Thư viện tỉnh.
- Đảm nhiệm công tác Văn thư - Đánh máy, sao chụp các văn bản, giấy tờ của đơn vị.
- Triển khai các công việc sự vụ; Hành chính, quản trị; Giao dịch, tiếp khách đến quan hệ, công tác với Thư viện tỉnh.
- Đảm nhiệm các công việc: Tạp vụ; Bảo vệ; Thủ kho; Thủ quỹ của Thư viện.
- Sản xuất, cung ứng: Vật tư, tài liệu, sổ sách, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ ngành Thư viện cho Thư viện tỉnh và mạng lưới Thư viện trong toàn tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.
 
 
PHÒNG BỔ SUNG XỬ LÝ TÀI LIỆU VÀ ĐỊA CHÍ
Biên chế hiện có: 08 người
Điện thoại liên hệ: 0212.3852044

Trưởng phòng: Đoàn Thị Nguyên – Cử nhân Quản lý Văn hóa
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0816072222 – Email: doanthinguyen.sla@gmail.com
 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Nguyệt - Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0387466668 – Email: binhnguyettv@gmail.com

Phó trưởng phòng: Lương Tuấn Cường - Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0906228048 - Email: tuancuongtvsl@gmail.com 

Nhân viên: Nguyễn Thanh Nhàn - Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0916100086 – Email: nguyenthanh nhan181@gmail.com

Nhân viên: Ngô Thị Thúy Mai - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06

DĐ: 0989067207 - Email: thuymai166@gmail.com

Nhân viên: Nguyễn Thị Kim Thêu - Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06

DĐ: 0969226889  -  Email: nguyentheu82@gmail.com

Nhân viên: Điêu Thị Luyến - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06

DĐ: 0961434292  -  Email: tungloan2010@gmail.com


Nhân viên: Nguyễn Thị Hương - Cử nhân Sư phạm Lịch sử
Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch:  Thư viện viên hạng III; Mã số:  V.10.02.06
DĐ:  0989654839  -  Email: nguyenhuong060691@gmail.com


 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
- Lựa chọn, phân tích, xây dựng và bổ sung vốn tài liệu, vốn tài liệu địa chí cho Thư viện tỉnh.
- Lựa chọn, hướng dẫn và bổ sung vốn tài liệu cho hệ thống các Thư viện - Tủ sách công cộng trong toàn tỉnh.
- Nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất danh mục các loại sách, báo, tạp chí và các vật mang tin khác trước khi mua từ nguồn kinh phí của Nhà nước cấp cho Thư viện trình lãnh đạo Thư viện tỉnh phê duyệt.
- Thu thập các loại hình tài liệu được xuất bản tại tỉnh Sơn La và viết về địa phương Sơn La thông qua các hình thức: Điền dã sưu tầm; Mua; nhận lưu chiểu; nhận tặng biếu…
- Tiếp nhận, lựa chọn các loại hình xuất bản phẩm như: Biếu tặng, tài trợ, trao đổi và các hình thức khác để gia tăng vốn tài liệu.
- Tổ chức trao đổi, liên thông vốn tài liệu giữa Thư viện tỉnh Sơn La với Thư viện Quốc gia Việt Nam và các Thư viện tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc. 
- Thực hiện xử lý hoàn thiện các chu trình kỹ thuật nghiệp vụ ban đầu cho vốn tài liệu mới, vốn tài liệu địa chí được bổ sung vào Thư viện tỉnh.
- Thực hiện xử lý hoàn thiện các chu trình kỹ thuật nghiệp vụ ban đầu cho vốn tài liệu mới được bổ sung và phân bổ cho hệ thống các Thư viện công cộng huyện, thị và cơ sở trong toàn tỉnh.
- Tổ chức biên soạn, cung cấp các sản phẩm về loại hình thư mục địa chí của Thư viện tỉnh.
- Tham gia các hoạt động xây dựng, biên soạn, khai thác, phổ biến và phát huy các công trình, sản phẩm thư mục về địa chí và Dư địa chí của của tỉnh Sơn La.
- Trực tiếp quản lý các kho tài liệu và tổ chức phục vụ các đối tượng bạn đọc thông qua các cơ cấu kho + Phòng tài liệu địa chí, địa phương chí của Thư viện tỉnh đó là:
+ Kho phòng đọc tài liệu Địa chí.
+ Kho phòng đọc tài liệu tiếng và chữ dân tộc thiểu số của tỉnh Sơn La.
- Cung cấp, đáp ứng các yêu cầu dùng tin của các tổ chức, cá nhân về sử dụng, khai thác vốn tài liệu địa chí có trong Thư viện tỉnh cho mục đích phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Sơn La.
- Bảo tồn, lưu trữ, khai thác và phát huy di sản sách chữ Thái cổ, sách chữ Dao cổ của tỉnh Sơn La.
- Chỉnh lý hệ thống cơ cấu các kho tài liệu và các hệ thống tra cứu mục lục của Thư viện tỉnh.
- Rà soát, thanh lọc và thanh lý ra khỏi hệ thống các cơ cấu kho của Thư viện tỉnh các loại tài liệu đã mất thời gian tính hoặc bị mục nát, mối mọt.
- Chuyển dạng tài liệu; Tu sửa, phục chế các tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng và các nguyên nhân khác.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.
 
  
PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC
Biên chế hiện có 07 người
Điện thoại liên hệ: 0212.3859418


Trưởng phòng: Dương Thị Thúy Hồng - Cử nhân Thông tin Thư viện
Cử nhân Ngữ văn

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0917483400 - Email: duonghongtvsl@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền Trang – Chuyên viên
công nghệ thông tin; Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06 
DĐ: 0989 898 702 - Email: huyentrangtvsl@gmail.com

Nhân viên: Đường Thị Bích Hà - Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0983382368 - Email: bichhaduongtvsl@gmail.com

Nhân viên: Điêu Chính Cường -  Cử nhân Sư phạm Tin học
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
0944891536  - Email: chinhcuong85@gmail.com
 
Nhân viên: Đinh Thị Vân - Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0972781088 - Email: dinhvantv@gmail.com

Nhân viên: Phan Thị Hồng - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III
; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0868555909 - Email: phanhongtvsl1989@gmail.com

Nhân viên: Nguyễn Thị Ngoan - Cử nhân Phát hành xuất bản phẩm
Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0985266050 – Email: nguyenthingoan050@gmail.com
  
 
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
- Lựa chọn nguồn và nội dung thông tin để biên soạn, in và phát hành trong toàn tỉnh sản phẩm: “Thông tin Khoa học chuyên đề”.
- Lựa chọn nguồn và nội dung thông tin để biên soạn, in và phát hành trong toàn tỉnh sản phẩm thông tin: “Điểm báo”.
- Lựa chọn nguồn và nội dung thông tin để biên soạn, in và phát hành trong toàn tỉnh sản phẩm thông tin: “Tài liệu truyền thông”.
- Biên soạn - in và phát hành trong hệ thống các Thư viện - Tủ sách và bạn đọc của toàn tỉnh các loại hình Thư mục: Thư mục sách mới; Thư mục các bài trích báo - tạp chí; Thư mục tổng quát; Thư mục chuyên đề; Thư mục địa chí…
- Khai thác, chọn lựa các thông tin và tiềm lực thông tin cho Thư viện tỉnh thông qua mạng diện rộng của ngành Thư viện (mạng LAN), mạng Intenet.
- Tổ chức các hoạt động của Trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh Sơn La.
- Hướng dẫn tra cứu; Giải đáp và trả lời thông tin được lưu giữ trong vốn tài liệu hiện có của Thư viện tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu của thư viện thông qua các hình thức: Nói chuyện chuyên đề; Giới thiệu sách mới; Giới thiệu sách trên Đài Truyền hình và sóng Đài Phát thanh của tỉnh và trên báo, tạp chí của địa phương; Tổ chức tọa đàm bạn đọc; Sinh hoạt câu lạc bộ bạn đọc; Hội thảo chuyên đề; Hội nghị bạn đọc.
- Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn và định hướng nhu cầu đọc cho bạn đọc của Thư viện tỉnh và các đối tượng bạn đọc thuộc hệ thống các Thư viện - Tủ sách công cộng toàn tỉnh.
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kỹ thuật của công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của Thư viện tỉnh như: Tạo lập các loại cơ sở dữ liệu về vốn tài liệu của Thư viện tỉnh; Cập nhật - thống kê tình hình và chất lượng sử dụng tài liệu của bạn đọc thư viện; In “ Phích” cho mỗi đơn vị tài liệu; Quản lý tài liệu và bạn đọc; Phân tích đánh giá tình hình và chất lượng bạn đọc; Theo dõi công tác bổ xung vốn tài liệu.
- Phát huy, khai thác và phổ biến tiềm năng thông tin từ mạng diện rộng của ngành thư viện công cộng toàn quốc và mạng Intener.
- Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng: Mạng, hệ thống máy tính và các trang thiết bị điện tử  khác của Thư viện tỉnh; Hệ thống máy tính của các Thư viện huyện, thành phố trong tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.
  
              
PHÒNG PHỤC VỤ VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO
Biên chế hiện có 08 người
Điện thoại liên hệ: 0212.3755770


Trưởng phòng: Hoàng Thị Huệ - Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0859972072 – Email: hoanghuethuvien@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thịnh – Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0365965535 – Email: nguyenthinhtvsl@gmail.com

Phó trưởng phòng: Lương Thị Loan – Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0904837982 – Email: loankhoisl@gmail.com


Nhân viên: Phạm Quý Dương – Cử nhân Quản lý văn hóa
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0904701929 – Email:…


Nhân viên: Lò Văn Thông - Chuyên viên Công nghệ thông tin
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0395466352  – Email: bongbandaumau@gmail.com
 
Nhân viên: Đinh Hồng Quân - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Lái xe; Mã số: 01.005
DĐ: 0336760952

Nhân viên: Tạ Thị Huyền Thanh - Cử nhân Sư phạm lịch sử
Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0918171803 - Email: tathihuyenthanh@gmail.com

Nhân viên: Trần Thị Thu - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số V10.02.06
DĐ: 0336065446 - Email: tranthusonla@gmail.com

Nhân viên: Trần Thị Sim - Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Ngạch: Nhân viên phục vụ; Mã số: 01.005
DĐ: 0969940988 - Email: tranthisjm@gmail.com
  

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
- Hướng dẫn, tổ chức đăng ký, cấp mới và đổi thẻ thường xuyên của Thư viện cho bạn đọc.
- Xử lý, giải quyết đền bù việc bạn đọc làm hư hỏng, mất mát tài liệu của Thư viện.
- Định kỳ tổ chức thông báo gián tiếp và trực tiếp đến nơi cư trú hoặc công tác của bạn đọc để đòi tài liệu bạn đọc mượn quá hạn hoặc không trả tài liệu cho thư viện.
- Cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu dùng tin của các tổ chức và cá nhân về sử dụng, khai thác vốn tài liệu hiện có trong hoặc ngoài Thư viện tỉnh.
- Trực tiếp quản lý các kho tài liệu và tổ chức phục vụ các đối tượng bạn đọc thông qua các cơ cấu kho + Phòng phục vụ bạn đọc của Thư viện tỉnh đó là:
+ Kho phòng Đọc tổng hợp.
+ Kho phòng Mượn tổng hợp.
+ Kho phòng Báo - Tạp chí.
+ Kho phòng Tài liệu Thiếu nhi.
+ Kho phòng Tài liệu Ngoại văn.
+ Kho phòng Đa phương tiện.
+ Kho phòng Đọc tài liệu hạn chế.
+ Kho phòng Đọc tài liệu đặc biệt dành cho người bị khiếm thính, khiếm thị.
+ Tổng kho.
+ Kho Luân chuyển.
- Xây dựng, quản lý và chỉ đạo toàn bộ các mặt hoạt động của: Điểm sách, Trạm sách, Chi nhánh thư viện của Thư viện tỉnh.
- Quản lý và tổ chức luân chuyển vốn tài liệu của Thư viện tỉnh đến tất cả các Điểm sách, Trạm sách, Chi nhánh thư viện của Thư viện tỉnh.
- Tổ chức luân chuyển thường xuyên vốn tài liệu từ Thư viện tỉnh đến các Thư viện huyện, thành phố trong toàn tỉnh.
- Chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho toàn mạng lưới Thư viện - Tủ sách ở các huyện, thành phố và ở cơ sở trong toàn tỉnh.
- Tham gia xây dựng và thành lập mới các Thư viện, Phòng đọc sách - Tủ sách ở các huyện, thành phố và ở cơ sở trong toàn tỉnh.
- Theo dõi, kiểm tra hoạt động của hệ thống thư viện cơ sở. trong toàn tỉnh Phối hợp, tham gia với các cơ quan chức năng thanh tra các hoạt động thư viện trong toàn tỉnh.
- Tham gia phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị chủ quản trong các công việc: Xây dựng, duy trì, tổ chức hoạt động của hệ thống: Điểm Bưu điện văn hóa xã; Tủ sách Pháp luật xã, phường; Tủ sách Khuyến nông xã, phường; Tủ sách Đồn Biên phòng trong toàn tỉnh. 
- Tổ chức hướng dẫn và mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện trong toàn tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.
 
 TỔ PHỤC VỤ LƯU ĐỘNG 
 
 Tổ trưởng: Hoàng Thị Huệ; Cử nhân Thông tin Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0859972072  Email: phucvuvaxaydungphongtrao@gmail.com

T phó: Lương Thị Loan – Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0904837982 – Email: loankhoisl@gmail.com


      Thành viên: Trần Thị Sim - Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Ngạch: Nhân viên phục vụ; Mã số: 01.005
DĐ: 0969940988 - Email: tranthisjm@gmail.com

 
Thành viên: Đinh Hồng Quân - Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Lái xe; Mã số: 01.005
DĐ: 0336760952
 
Thành  viên tham gia tăng cường sự kiện:  
Điêu Chính Cường -  Cử nhân Sư phạm Tin học
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
0944891536  - Email: chinhcuong85@gmail.comTỔ KIỂM TRA NỘI VỤ
     
  Tổ trưởng:
 LƯU THỊ HẢI ANH
        Ths: Quản lý Văn hóa; Cao cấp lý luận chính trị
         Ngạch: Chuyên viên chính; Mã số: 01.002
         ĐT: 0212.3859 418; DĐ: 0904.890.089
                    Email: luuhaianh82@gmail.com 
          

Thành viên : Nguyễn Thị Huyền Trang – Chuyên viên
công nghệ thông tin; Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06 
DĐ: 0989 898 702 - Email: huyentrangtvsl@gmail.com

Thành viên: Nguyễn Thanh Nhàn - Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Khoa học Thư viện

Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0916100086 – Email: nguyenthanh nhan181@gmail.com

Thành viên: Tạ Thị Huyền Thanh - Cử nhân Sư phạm lịch sử
Cử nhân Khoa học Thư viện
Ngạch: Thư viện viên hạng III; Mã số: V.10.02.06
DĐ: 0918171803 - Email: tathihuyenthanh@gmail.com


Thành viên: Lê Thị Nhàn - Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng
Ngạch: Lưu trữ viên hạng III; Mã số: V.01.02.02
DĐ: 0948977959 - Email: lenhantvsl@gmail.com
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay8,074
  • Tháng hiện tại253,365
  • Tổng lượt truy cập13,176,074
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây