global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

Sách xuất bản phẩm số hóa năm 2014

Thứ sáu - 08/05/2015 04:37 3.224 0


     1.  

 
             Thông tin nhan đề:  Tục dựng nhà mới và lễ mừng nhà mới của người Thái đen họ Mè, bản Tủn, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La / Đào Quang Tố
              Xuất bản, phát hành:  H.: Khoa học xã hội, 2010
              Mô tả vật lý:  156tr ; 21cm
              Tóm tắt/chú giải:  Tổng quan về xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, Sơn La cùng một số lễ tục dựng và mừng nhà mới…
              Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Dựng nhà. 4. Mừng nhà mới. 5. Sơn La. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam. 8. Yên Châu. 
              Phân loại:  ĐC.97 T506D
2.

 
                 Thông tin nhan đề: Thành ngữ tục ngữ dân tộc Thái / Phan Kiến Giang, Lò Văn Pánh sưu tầm, dịch
                  Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa dân tộc, 2010
                  Mô tả vật lý:  326tr. ; 21cm
                  Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thành ngữ. 5. Tục ngữ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam. 
                  Phân loại:  ĐC.89 TH107NG
3.                                                              

 
                Thông tin nhan đề: Vè, câu đố, đồng dao của các dân tộc Thái, Nùng, Tày / Vương Thị Mín, Nông Hồng Thăng, Hoàng Thị Cành
                 Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa dân tộc, 2011
                 Mô tả vật lý:  267tr. ; 21cm
                 Từ khóa:  1. Câu đố. 2. Dân tộc Nùng. 3. Dân tộc Tày. 4. Dân tộc Thái. 5. Địa chí. 6. Đồng dao. 7. Văn học dân gian. 8. Vè. 9. Việt Nam. 
                 Phân loại: ĐC.89 V200C
4.

 
                 Thông tin nhan đề: Tiếng hát Văn Hoan / Lường Văn Quý, Vi Trọng Liên, Lường Văn Yệu
                 Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa dân tộc, 2009
                 Mô tả vật lý:  282tr. ; 19cm
               Tóm tắt/chú giải:  Gồm 2.580 câu thơ, câu hát đối đáp, giao duyên bằng chữ Thái, chữ phiên âm và lời dịch sang tiếng Việt của người Thái vùng Mộc Châu, Sơn La...
                Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam
                Phân loại: ĐC.89 T306H
5.

 
                 Thông tin nhan đề: Tâm tình người yêu (Tản chụ - Xiết xương) / Lò Ngọc Duyên
                 Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa thông tin, 2011
                 Mô tả vật lý:  455tr. ; 21cm
                 Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Truyện thơ. 3. Văn học dân gian. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6.Việt Nam. 
                 Phân loại: ĐC.891 T120T
6.
 
 
                 Thông tin nhan đề:  Tục lễ dựng nhà mới dân tộc Thái / Hoàng Trần Nghịch
                 Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa thông tin, 2011
                 Mô tả vật lý:  179tr ; 21cm
                 Tóm tắt/chú giải: Vài nét về dân tộc Thái; các công đoạn chuẩn bị lễ mừng nhà mới của dân tộc Thái…
                 Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Dựng nhà mới. 4. Phong tục. 5. Sơn La. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam. 
                 Phân loại: ĐC.97 T506D
7.
 


 
                 Thông tin nhan đề: Văn hóa ẩm thực Thái vùng Tây Bắc Việt Nam / Nguyễn Văn Hòa
                 Xuất bản, phát hành:  H.: Thanh niên, 2011
                 Mô tả vật lý:  170tr. ; 21cm
                 Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về người Thái ở Tây Bắc cùng một số nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam…
                 Từ khóa:  1. Ẩm thực. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam. 
                  Phân loại: ĐC.438.8 V115H
8. 
 
             Thông tin nhan đề: Tòng Đón - Ăm Ca và Quam xon cốn / Nguyễn Văn Hòa sưu tầm, biên dịch, giới thiệu
             Xuất bản, phát hành:  H.: Lao động, 2011
             Mô tả vật lý:  315tr. ; 21cm
             Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Truyện thơ. 3. Văn học dân gian. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6. Việt Nam. 
             Phân loại: ĐC.891 T431Đ
9.
 


 
                Thông tin nhan đề:  Táy Pú Xấc / Vương Trung sưu tầm và dịch
                Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa dân tộc, 2003
                Mô tả vật lý:  337tr.; 19cm
                Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Sử thi. 5. Truyện thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam. 
                Phân loại: ĐC.891 T112P
10.
 

 
               Thông tin nhan đề:  Koám chiến láng: Phương ngôn tục ngữ Thái / Hoàng Trần Nghịch sưu tầm, biên soạn, dịch
               Xuất bản, phát hành:  Sơn La: Hội Văn nghệ Sơn La, 1986
               Mô tả vật lý:  130tr.; 19cm
              Tóm tắt/chú giải: Những câu phương ngôn tục ngữ của dân tộc Thái được sắp xếp theo từng chủ đề cụ thể như: Con người với thiên nhiên, hôn nhân và gia đình, mối quan hệ giữa làng xóm, bản mường…
               Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Phương ngôn. 4. Sơn La. 5. Tục ngữ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam. 
                Phân loại: ĐC.891 K405CH
11.

 
               Thông tin nhan đề:  Truyện cổ dân tộc Thái / Lò Văn Sĩ, Đinh Văn Lành, Tòng Ín Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu
               Xuất bản, phát hành:  Tây Bắc: Ty Văn hóa - Thông tin, 1976
               Mô tả vật lý:  158tr.; 19cm
              Tóm tắt/chú giải: Các câu chuyện cổ của dân tộc Thái được sưu tầm từ một số vùng ở Tây Bắc. Những câu chuyện đề cao tính nhân văn, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với cuộc sống, đồng thời ca ngợi bản chất tốt đẹp của người dân lao động…
               Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam. 
               Phân loại: ĐC.891 TR527C
12.

 
                Thông tin nhan đề:  Thái kỏm kẻm = Câu đối Thái / Hoàng Trần Nghịch sưu tầm, biên dịch
                Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa dân tộc, 1997
                Mô tả vật lý:  131tr.; 19cm
                Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Câu đố. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 
                 Phân loại: ĐC.891 TH103K
13.

 
                Thông tin nhan đề:  Người Thái đen tính lịch và xem ngày giờ lành / Nguyễn Văn Hòa
                Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa thông tin, 2012
                Mô tả vật lý:  307tr ; 21cm
                Tóm tắt/chú giải:  Tổng quan về người Thái ở Việt Nam. Cách xem ngày giờ lành của người Thái đen qua sổ tử vi, xem điềm báo qua giấc mơ, những ngày báo điềm gở trong năm...
                Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Lịch Thái. 3. Người Thái đen. 4. Sổ tử vi. 5. Sơn La. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam. 8. Xem ngày giờ. 
                Phân loại: ĐC.97 NG558TH
14.

 
                 Thông tin nhan đề:  Koám chiến láng: Phương ngôn tục ngữ Thái / Hoàng Trần Nghịch sưu tầm, dịch, biên soạn
                 Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa dân gian, 1995
                 Mô tả vật lý:  131tr. ; 19cm
                 Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Phương ngôn. 4. Sơn La. 5. Tục ngữ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
                 Phân loại:  ĐC.891 K405CH
15.

 
              Thông tin nhan đề: Hiễn Hom - Cẵm Đôi = Hiến Hom - Cầm Đôi: Truyện thơ Thái về tình yêu / Lò Văn Cậy sưu tầm, biên soạn; Đinh Văn Ân dịch, tóm tắt cốt truyện
              Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa dân tộc, 1993
              Mô tả vật lý:  153tr.; 19cm
              Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Truyện thơ. 4. Văn học dân gian. 5. Việt Nam. 
              Phân loại: ĐC.891 H305H
16.

 
                Thông tin nhan đề:  Hiến Hom: Truyện thơ cổ dân tộc Thái / Lò Văn Cậy sưu tầm, biên soạn
                Xuất bản, phát hành:  H.: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Sơn La: Hội Văn nghệ Sơn La, 1992
                Mô tả vật lý:  67tr.; 19cm
                Từ khóa  1. Dân tộc thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 
                Phân loại: ĐC.891 H305H
17.

 
              Thông tin nhan đề:  Khắp báo sao = Hát giao duyên: Dân tộc Thái / Hoàng Trần Nghịch, Tòng Ín, Anh Cầm sưu tầm, biên dịch
               Xuất bản, phát hành:  Sơn La: Hội Văn học Nghệ thuật, 2004
               Mô tả vật lý:  288tr ; 19cm
               Từ khóa  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Hát giao duyên. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam. 
               Phân loại: ĐC.891 KH117B
18.

 
              Thông tin nhan đề:  Lời ca tang lễ dòng họ Sa: Dân tộc Thái ở vùng Mộc Châu, Bắc Yên, tỉnh Sơn La / Lò Vũ Vân
              Xuất bản, phát hành:  H.: Lao động, 2011
              Mô tả vật lý: 202tr. ; 21cm
             Tóm tắt/chú giải:  Một vài đặc điểm của người Thái vùng Mộc Châu, Sơn La. Nguồn gốc dòng họ Sa và các thủ tục nghi lễ trong đám tang, lời ca đưa tang của dòng họ...
              Từ khóa  1. Đám tang. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Dòng họ Sa. 5. Nghi lễ. 6. Phong tục. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam
              Phân loại: ĐC.89 L462C
19.

 
              Thông tin nhan đề:  Tiếng hát thanh niên thời mới
              Xuất bản, phát hành:  Tây Bắc: Khu Đoàn thanh niên, 1957
              Mô tả vật lý:  48tr.; 19cm
              Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.87(92) T306H
20.

 
             Thông tin nhan đề:  Bước đầu tìm hiểu thần thoại dân tộc Thái Tây Bắc / Đinh Văn Lành
             Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa dân tộc, 2000
             Mô tả vật lý:  114tr.; 19cm
             Tóm tắt/chú giải:  Khái quát về cơ sở xã hội, ý thức triết học, thẩm mỹ và quan niệm về tôn giáo của dân tộc Thái ở Tây Bắc. Những câu chuyện thường không nhằm giải thích các hiện tượng tự nhiên mà thể hiện tín ngưỡng của người Thái đối với trời đất, với tự nhiên, với con người…
             Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tây Bắc. 5. Thần thoại.  6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam. 
             Phân loại: ĐC.89 B557Đ,
21.

 
              Thông tin nhan đề:  Lời ca trong lễ xên bản xên mường của người Thái / Lương Thị Đại - Lò Xuân Hinh sưu tầm, biên dịch
              Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa dân tộc, 2009
              Mô tả vật lý:  487tr. ; 21cm
              Tóm tắt/chú giải:  Khái quát lễ hội Xên bản Xên mường của dân tộc Thái. Các bước chuẩn bị trong phần lễ: Lễ lẩu khắt lẩu khánh; Lễ tế xên mường; Lễ đánh trống khai hội; Lễ tế nhá; Lễ cọp xửa; Liên hoan hưởng lộc…
              Từ khóa  1. Địa chí. 2. Văn hóa. 3. Lễ hội. 4. Dân tộc Thái. 5. Sơn La
              Phân loại: ĐC.89 L462C
22.
 

     
 
               Thông tin nhan đề:  Sóng Nặm Rốm = Phóng Nặm Rốm / Vương Trung
               Xuất bản, phát hành:  H.: Văn hóa, 1979
               Mô tả vật lý: 166tr.; 19cm
              Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam. 
               Phân loại: ĐC.85(92) S431N
23.

 
                 Thông tin nhan đề:  Quam khắp hặc mương
                 Xuất bản, phát hành:  Sơn La: Nxb Sơn La, 1964
                 Mô tả vật lý:  124tr. ; 19cm
                 Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam. 
                 Phân loại: ĐC.85(92) QU-104KH
24.

 
               Thông tin nhan đề:  Sơn La dỏn tiếng
               Xuất bản, phát hành:  Sơn La: Nxb Sơn La, 1966
               Mô tả vật lý:  26tr.; 19cm
               Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam. 
               Phân loại: ĐC.85(92) S464L
25.

 
                Thông tin nhan đề: Pèo fẫy bấu mọt = Ngọn lửa không tắt / Cầm Biêu
                Xuất bản, phát hành:  In lần thứ hai. - Sơn La: Nxb Sơn La, 1995
                Mô tả vật lý:  152tr ; 19cm
                Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5.  Việt Nam. 
                Phân loại: ĐC.85(92) P205F
26.
 


 
                 Thông tin nhan đề:  Peo hưa mướng Thanh
                 Xuất bản, phát hành:  [Kđ].: [Knxb], 1974
                 Mô tả vật lý:  72tr.; 19cm
                 Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.  
                 Phân loại: ĐC.85(92) P205H
27.

 
               Thông tin nhan đề:  Pặp xư khắp: Tập thơ hát / Cầm Biêu
               Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Nông dân, 1992
               Mô tả vật lý:  94tr.; 19cm
               Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ hát. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam. 
               Phân loại: ĐC.85(92) P117X
28.

 


 
                  Thông tin nhan đề: Pú khau cả
                  Xuất bản, phát hành: Sơn La: [Knxb], 1976
                  Mô tả vật lý: 60tr.; 19cm
                  Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
                  Phân loại: ĐC.85(92) P500KH
29.

 
              Thông tin nhan đề: Những bông ban tím / Sa Phong Ba
              Xuất bản, phát hành: H.: Lao động, 1981
              Mô tả vật lý: 117tr.; 19cm
              Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Văn học hiện đại. 4. Truyện ngắn. 5. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.85(92) NH556B
30.

 
                Thông tin nhan đề: Vùng cao chiến thắng / Phạm Ngọc Sỹ
                Xuất bản, phát hành: Sơn La: [Knxb], 1968
                Mô tả vật lý: 100tr.; 13cm
                Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện tranh. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
                Phân loại: ĐC.85(92) V513C
31.

 
                Thông tin nhan đề: Những người con của bản: Trường ca / Cầm Hùng
                Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2000
                Mô tả vật lý: 208tr.; 19cm
               Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Trường ca. 4. Văn hoc hiện đại. 5. Việt Nam.
                Phân loại: ĐC.85(92) NH556NG
32.

 
                Thông tin nhan đề: Những bông hoa đẹp
                Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ty Thông tin, 1975
                Mô tả vật lý: 60tr.; 19cm
                Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện ngắn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
                Phân loại: ĐC.85(92) NH556B
33. 

 
                  Thông tin nhan đề: Mối tình Mường Sinh: Tiểu thuyết / Vương Trung
                  Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1994
                  Mô tả vật lý: 242tr.; 19cm
                  Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tiểu thuyết. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
                  Phân loại: ĐC.85(92) M452T
34.

 


 
                Thông tin nhan đề: Muôn mống xốn pẹ
                Xuất bản, phát hành: [Kđ]: [Knxb], 1976
                Mô tả vật lý: 85tr.; 19cm
                Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
                 Phân loại: ĐC.85(92) M517M
35.

 
                   Thông tin nhan đề: Ngày lành tháng tốt: Kịch / Cầm Kỷ
                   Xuất bản, phát hành: Tây Bắc: Sở Văn hóa, 1967
                   Mô tả vật lý: 36tr.; 19cm
                   Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Kịch nói. 3. Sơn La. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam. 
                   Phân loại: ĐC.85(92) NG112L
36. 
                  Thông tin nhan đề: Văn hóa dân gian người Thái vùng Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La / Lò Vũ Vân
                  Xuất bản, phát hành: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
                  Mô tả vật lý: 522tr.; 21cm
                Tóm tắt/chú giải: Khái quát nguồn gốc người Thái ở Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La; các phong tục, lễ nghi cùng một số bài ca lễ tiêu biểu của người Thái ở Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên
                 Từ khóa: 1. Bắc Yên. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Mộc Châu. 5. Phong tục. 6. Phù Yên. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam. 9. Sơn La. 10. Lễ nghi
                  Phân loại: ĐC.547 V115H
37.


 
               Thông tin nhan đề: Lò Văn Giá / Lời: Phan Ngọc Khuê; Tranh: Huy - Toàn
               Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1995
               Mô tả vật lý: 50tr.; 15cm
               Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện tranh. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
               Phân loại: ĐC.85(92) L400V

 
38.

 
 
                 Thông tin nhan đề: Khu háu piến máu (Khu ta đổi mới)
                 Xuất bản, phát hành: Sơn La: Sở Văn hóa Khu tự trị Thái Mèo, 1958
                 Mô tả vật lý: 15tr.; 19cm
                 Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam. 6. Chữ phiên âm
                 Phân loại: ĐC.85(92) KH500H
39.
 
                 Thông tin nhan đề: Khu háu piến máu
                 Xuất bản, phát hành: [Kđ]: [Knxb], 1958
                 Mô tả vật lý: 31tr.; 19cm
                 Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Chữ Thái. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
                 Phân loại: ĐC.85(92) KH500H
40. 
                     Thông tin nhan đề: Hoa thắm rừng xanh. T.1
                     Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ty Thương binh Xã hội: Ty Văn hóa, 1973
                     Mô tả vật lý: 78tr.; 19cm
                     Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tạp văn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
                     Phân loại: ĐC.85(92) H401TH
41.

 
                      Thông tin nhan đề: Hoa thắm rừng xanh. T.2
                      Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ty Thương binh Xã hội: Ty Văn hóa - Thông tin, 1978
                      Mô tả vật lý: 139tr.; 19cm
                      Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tạp văn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
                      Phân loại: ĐC.85(92) H401TH
42.

 
                     Thông tin nhan đề: Dân ca Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam / Nguyễn Văn Hòa
                     Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa Thông tin, 2011
                     Mô tả vật lý: 182tr.; 21cm
                     Tóm tắt/chú giải: Gồm 27 bài dân ca và 25 bài hát Hạn Khuống của người Thái vùng Tây Bắc thời xưa…
                     Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Hạn Khuống. 5. Sơn La. 6. Tây Bắc. 7. Văn học dân gian. 8. Việt Nam
                     Phân loại: ĐC.89 D121C
43.

 
                  Thông tin nhan đề: Xòe Thái / Lâm Tô Lộc
                  Xuất bản, phát hành: H: Văn hóa, 1985
                  Mô tả vật lý: 94tr.; 19cm
                 Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về văn hóa Thái, những nét đặc sắc của nghệ thuật múa dân gian của dân tộc Thái như: “Xé khắm khen”; “Múa nón”; “Múa lôông teo”...
                  Từ khóa: 1. Nghệ thuật. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn hóa dân gian. 5. Việt Nam. 6. Xòe. 7. Dân tộc Thái.  
                  Phân loại: ĐC.75 X420TH
44.

 
                    Thông tin nhan đề: Dân ca Thái / Sưu tầm, ghi âm, dịch lời: Tô Ngọc Thanh
                    Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa, 1973
                    Mô tả vật lý: 24tr.; 19cm
                    Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam
                     Phân loại: ĐC.741 D121C
45.

 
                   Thông tin nhan đề: Truyện thơ dân gian dân tộc Thái / Sưu tầm, dịch, khảo dị, chú thích: Đỗ Thị Tấc (ch.b.),  Mạc Phi, Nguyễn Thị Thanh Vân...
                     Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2012
                     Mô tả vật lý: 1076tr.; 21cm
                    Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn hóa dân gian. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
                     Phân loại: ĐC.891 TR527TH
46.

 
                    Thông tin nhan đề: Thuốc cổ truyền của dân tộc Thái / Cầm Thị Hương
                    Xuất bản, phát hành: H.: Y học, 2008
                    Mô tả vật lý: 95tr.: ảnh; 21cm
                   Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu khái quát các phương pháp chữa bệnh và một số kinh nghiệm sử dụng thuốc nam chữa bệnh của dân tộc Thái ở Sơn La nói riêng và cộng đồng dân tộc Thái ở Việt Nam nói chung…
                   Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Phương pháp chữa bệnh. 4. Sơn La. 5. Thuốc nam. 6. Y học.
                   Phân loại: ĐC.68 TH514C
47.
              
 
                  Thông tin nhan đề: Xên quải, xên quát của dân tộc Thái vùng Tông - Panh / Cầm Hùng
                  Xuất bản, phát hành: H.: Thời đại, 2013
                  Mô tả vật lý: 179tr. ; 21cm
                 Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về vùng Tông Panh - vùng dân tộc Thái đen thuộc xã Chiềng Xôm, trước thuộc vùng Châu Mường La, nay thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; các bước chuẩn bị đồ cúng và phần lời khấn của tục xên quải, xên quát…
                 Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Nghi lễ. 4. Phong tục. 5. Sơn La. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam. 8. Xên quải. 9. Xên quát.
                   Phân loại: ĐC.97 X254QU
48.

 
                     Thông tin nhan đề: Tục lập bản mường và lệ tế thần Núi, thần Nguồn nước của người Thái đen vùng Tây Bắc / Nguyễn Văn Hòa
                     Xuất bản, phát hành: H.: Thời đại, 2013
                     Mô tả vật lý: 235tr.; 21cm
                   Tóm tắt/chú giải: Khái quát một số nét đặc sắc trong văn hóa của người Thái đen; Nội dung các bước lễ tế thần Núi và thần Nguồn nước ở vùng Tây Bắc…
                   Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lễ nghi. 4. Phong tục. 5. Sơn La. 6. Tây Bắc. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.
                     Phân loại: ĐC.97 T506L
49.

 
                    Thông tin nhan đề: Phong tục tang lễ của người Thái đen xưa kia / Lường Vương Trung
                    Xuất bản, phát hành: H.: Thanh niên, 2011
                    Mô tả vật lý: 165tr.; 21cm
                    Tóm tắt/chú giải: Nghi thức tổ chức tang lễ cùng một số bài tế trong lễ tang của người Thái đen…
                    Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Nghi lễ. 5. Phong tục. 6. Tang lễ. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.
                     Phân loại: ĐC.97 PH43T
50.

 
                    Thông tin nhan đề: Lễ cúng tổ tiên và lễ cầu lành truyền thống của người Thái đen vùng Tây Bắc / Nguyễn Văn Hòa
                     Xuất bản, phát hành: H.: Thời đại, 2013
                     Mô tả vật lý: 194tr.; 21cm
                     Tóm tắt/chú giải: Một số nghi lễ truyền thống của người Thái đen vùng Tây Bắc như: Cúng cơm tuần, cúng xên hươn, cầu lành khi sinh con... cùng phần lời cúng bằng chữ Thái…
                     Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lễ nghi. 4. Phong tục. 5. Sơn La. 6. Tây Bắc. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.
                     Phân loại: ĐC.97 L250C
51.

 
                      Thông tin nhan đề: Lễ xên kẻ của dân tộc Thái / Cầm Biêu sưu tầm, biên dịch
                      Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1997
                      Mô tả vật lý: 138tr.; 19cm
                    Tóm tắt/chú giải: “Xên kẻ” có nghĩa là cúng để xin xóa tội, giải hạn cho tổ tiên. Sau khi gặt hái xong bà con thường chuẩn bị “xên kẻ” - là làm lễ dâng của cải lên thượng đế để xin cho tổ tiên trở về hoặc chuộc tội nếu chẳng may có sai sót, khiếm khuyết đối với nhà trời. Lễ cúng gồm các phần như: “Bà Một tập hợp binh mã”; “Hành quân lên trời”; “Vào mường Trời”; “Vào nhà Ngọc Hoàng”...
                      Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Nghi lễ. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian.
                      Phân loại: ĐC.97 L250X
52.

 
                      Thông tin nhan đề: Phương thức giáo dục cổ truyền của dân tộc Thái / Hoàng Trần Nghịch
                      Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, 2011
                      Mô tả vật lý: 511tr.; 21cm`
                    Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu các phương thức giáo dục trẻ em; phương thức giáo dục người lớn rất có giá trị sâu sắc và có tác dụng trong cuộc sống ngày nay như: Lời ru; lời trò chơi trẻ; lời dạy trẻ; cách đối nhân xử thế, mối quan hệ gia đình, dòng tộc, xóm giềng, đất nước…
                     Từ khóa: 1. Phương thức. 2. Giáo dục. 3. Dân tộc Thái. 4. Văn hóa dân gian. 5. Việt Nam. 6. Sơn La. 7. Địa chí
                      Phân loại: ĐC.97 PH561TH
53.

 
                  Thông tin nhan đề: Lời khuyên răn dân gian: Truyện thơ dân gian dân tộc Thái / Hoàng Tam Khọi sưu tầm và thực hiện; Bìa minh họa: Trần Hoa
                   Xuất bản, phát hành: Điện Biên: [Knxb], [2010?]
                   Mô tả vật lý: 33 tr.; 27cm
                   Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam
                   Phân loại: ĐC.891 L462KH
54.

 
Thông tin nhan đề: Cẩu tô cốp = 9 con ếch: Truyện thơ dân gian dân tộc Thái / Vi Hoàng Sương sưu tầm và thực hiện
Xuất bản, phát hành: Điện Biên: [Knxb], [2009?]
Mô tả vật lý: 34 tr.; 27cm
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam
Phân loại: ĐC.891 C125T
55.

 
               Thông tin nhan đề: Lời răn người: Tục ngữ Thái về xã hội và sản xuất / Hoàng Trần Nghịch sưu tầm, tuyển, dịch
                 Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1993
                 Mô tả vật lý: 122tr.; 19cm
                 Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tục ngữ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam
                 Phân loại: ĐC.891 L462R
56.

 
                Thông tin nhan đề: Lời răn người (xự son côn) của người Thái vùng Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La / Lò Vũ Vân
                 Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa thông tin, 2013
                 Mô tả vật lý: 212tr.; 21cm
                 Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học dân gian. 5. Việt Nam
                  Phân loại: ĐC.891 L462R
57.
 


 
                 Thông tin nhan đề: Huyền thoại về tên đất / Nguyễn Thái sưu tầm, tuyển chọn
                 Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1998
                 Mô tả vật lý: 365tr.; 19cm
               Tóm tắt/chú giải: Sự tích của các địa danh trên khắp mọi miền đất nước như: Sự tích núi Ba Đầu, Chàng Tóng Đón và nàng Ăm Ca, Sự tích hồ Mường Muổi, Sự tích hồ Ba Bể, Sự tích đèo Phật tử, Truyền thuyết về thác Trị An…
                Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Văn học dân gian. 4. Truyện. 5. Việt Nam.
                Phân loại: ĐC.891 H527TH
58.
 


 
             Thông tin nhan đề: Truyện Khun Chương = Lai Khủn Chưởng / Quán Vi Miên chủ biên; Lô Khánh Xuyên, Sầm Văn Bình sưu tầm giới thiệu
                Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2010
                Mô tả vật lý: 432tr.; 21cm
               Từ khóa: 1. Văn học dân gian. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Truyện. 6. Việt Nam.
                Phân loại: ĐC.891 TR527KH
59.
 


 
                    Thông tin nhan đề: Tiễn dặn người yêu = Xống chụ xon xao / Mạc Phi dịch, giới thiệu
                    Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật, 2013
                    Mô tả vật lý: 172tr.; 22cm
                    Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học dân gian. 5. Truyện thơ. 6. Việt Nam.
                    Phân loại: ĐC.891 T305D
60.
 


 
                   Thông tin nhan đề: Ing Éng / Vương Trung
                   Xuất bản, phát hành: Tây Bắc: Sở Văn hóa, 1967
                   Mô tả vật lý: 64tr.; 19cm
                   Từ khóa: 1. Chữ dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
                   Phân loại: 85(92) I-312E
61.

 
                      Thông tin nhan đề: Mỹ ảng lắc nhương hắc hua lống
                      Xuất bản, phát hành: Sơn La: Nxb Sơn La, 1968
                      Mô tả vật lý: 11tr.; 19cm
                      Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
                      Phân loại: ĐC.85(92) M600A
62.

 


 
                   Thông tin nhan đề: Sen khuốp hướng sau
                   Xuất bản, phát hành: Tây Bắc: Nxb Tây Bắc, 1974
                   Mô tả vật lý: 50tr.; 19cm
                   Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
                   Phân loại: ĐC.85(92) S203KH
63.                   Thông tin nhan đề: Quam Tô Mương / Nguyễn Văn Hòa
                  Xuất bản, phát hành: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
                  Mô tả vật lý: 359tr.; 21cm
                  Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
                  Phân loại: ĐC.89 QU-104T

 

Tác giả bài viết: Hoàng Huệ (biên soạn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,999
  • Tháng hiện tại39,433
  • Tổng lượt truy cập13,608,827
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây