global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

HƯỚNG DẪN Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ tư - 09/10/2013 22:36 2.456 0
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ TỈNH SƠN LA
ĐẢNG ỦY SỞ VĂN HÓA, TT&DL
*
Số: 03 - HD/ĐUVHTTDL
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 Sơn La, ngày 18 tháng 01 năm 2013
 
HƯỚNG DẪN
Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đấy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đửc Hồ Chí Minh
 
Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; về hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đảng ủy Sở VHTT&DL, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị và phương hướng thực hiện năm 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Đánh giá thực chất, khách quan năm 2012 và 2 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
- Tham mưu, đề xuất với cấp ủy những cách làm hay, thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị trong thời gian tới.
- Phát hiện những tập thể, cá nhân điền hình, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị để biểu dương khen thưởng
II. XÂY DỰNG BÁO CÁO sơ KẾT 2 NĂM THựC HIỆN CHỈ THỊ 03.
1. Nội dung:
- Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Việc cấp ủy phối họp chặc chẽ với lãnh đạo chính quyền của cơ quan (theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/211 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT- TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ), lựa chọn một số Yấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng đạo đức để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, có kêt quả thực hiện, gắn bó một cách đồng bộ với việc thực hiện các nội dung khác như; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thực hiện chuẩn mực đạo đức, xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; học tập và sinh hoạt chuyên đề của năm 2011-2012.
- Báo cáo cụ thể về các mô hình làm tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.
- Tập trung đánh giá tác động của việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tói kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
- Đánh giá kết quả và hạn chế trong thực hiện Chỉ thị, nêu rõ nguyên nhân của kết quả và nguyên của hạn chế, giải pháp khắc phục hạn chế.
- Rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị.
- Đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy sở, Đảng ủy Khối, Tỉnh, Trung ương.
2. Phương pháp tiến hành.
- Các chi bộ xây dựng báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị.
- Tổ chức biểu dương những tập thế và cá nhân tiêu biếu, trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2012, những chi bộ nào đã tổ chức Hội nghi tổng kết năm 2012, thì có thể tổ chức biểu dương vào buổi sinh hoạt chi bộ gần nhất.
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong quá trình triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua.
3. Công tác thi đua, khen thưởng:
Các chi bộ binh xét các tập thể và cá nhân tiêu biểu để đề nghị Đảng ủy Khối khen thưởng. Yêu cầu các chi bộ thực hiện theo Hướng dẫn số 11-HD/TU ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc hướng dẫn tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013.
Yêu cầu các chi bộ căn cứ vào kết quả đã đạt được trong 2 năm qua, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2013 để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 một cách xác thực đạt hiệu quả cao (bám sát vào nội dung kế hoạch số 50-KH/ĐUK, ngày 19/11/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về thực hiện một số nội dung trọng tâm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quý IV năm 2012 và năm 2013).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Các chi bộ hoàn thành báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, danh sách tập thể, cá nhân và bản thành tích gửi về văn phòng Đảng ủy sở trước ngày 29/01/2013 để tổng họp và báo cáo Đảng ủy Khối.
Đề nghị các chi bộ khẩn trương triển khai thực hiện./.

   Nơi nhận:                                                                                     TM/ BAN CHẤP HÀNH
- Ban Tuyên giáo ĐUK (B/c),                                                               PHÓ BÍ THƯ
            - Các chi bộ trực thuộc,
            - Lưu VPĐU                                                                                                (Đã ký)
                      
                                                                        
                                                                                                             Vì Xuân Chương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập113
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm110
  • Hôm nay10,999
  • Tháng hiện tại286,228
  • Tổng lượt truy cập13,208,937
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây