global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Thứ hai - 12/08/2013 22:56 2.350 0
             I. TÌNH HÌNH CHUNG:
            - Thuận lợi:
            Hoạt động của CĐCS Thư viện tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời giúp đỡ của Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh Sơn La, của Cấp ủy, chính quyền đơn vị.
            Đoàn viên công đoàn luôn có tinh thần đoàn kết, học hỏi vươn lên. 100% cán bộ đoàn viên luôn được sự tạo điều kiện học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận. Được đảm bảo mọi chế độ theo quy định hiện hành.
            - Khó khăn:
            Điều kiện làm việc của cán bộ đoàn viên còn khó khăn do địa điểm, trụ sở còn chật chội, cơ sở vật chất còn thiếu thốn.
           Kinh tế gia đình của cán bộ đoàn viên còn phụ thuộc vào chính đồng lương, mức thu nhập còn thấp, đời sống của một số đoàn viên vẫn còn nhiều khó khăn nhất là trước những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường.
           - Tình hình CBCC - VC:
           Tính đến 31/5/2013 số lượng đoàn viên của Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh là 22 đoàn viên. Trong đó: Nữ: 17;  Nam: 5.
           Số cán bộ tham gia công tác công đoàn (tính từ tổ trưởng trở lên): 5 đồng chí. Trong đó:  Nữ 5 đồng chí.
           Số tổ công đoàn: 5 tổ.
           Tổ Hành chính - Tổng hợp.
           Tổ Phục vụ - Xây dựng phong trào.
           Tổ Bổ sung - Xử lý tài liệu.
           Tổ Thông tin - Thư mục.
           Tổ Địa chí.
            II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013:
            1. Tham gia xây dựng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến CBCCVC:
           Trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện tốt sự hướng dẫn chỉ đạo của Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh, BCH Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị cán bộ Công chức viên chức năm 2013. Tham gia cùng chính quyền bàn bạc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013. Làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát cùng chính quyền về việc thực hiện các chế độ chính sách cho toàn thể CBVC của đơn vị như: Nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, chế độ độc hại, chế độ ngày giờ công; Quan tâm tạo điều kiện cho 01 đoàn viên tiếp tục theo học lớp tại chức Đại học Thông tin Thư viện; quan tâm, bố trí cho 01 đoàn viên tiếp tục theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị; tạo điều kiện cho 03 đoàn viên tham gia dự thi lớp tại chức Đại học Thông tin Thư viện… Công đoàn đã cùng với chính quyền sắp xếp, bố trí việc làm ổn định cho cán bộ CCVC.
             Phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ, viên chức đăng ký thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2013 và các nhiệm vụ do cấp trên giao; 100% CBVC đơn vị đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ và các danh hiệu thi đua. 
            Phối hợp cùng với chính quyền lấy ý kiến của CBVC đơn vị tham gia bổ sung và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 của cơ quan; Tham gia bổ sung Quy chế hoạt động Công đoàn năm 2013; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ đoàn viên: Trong 6 tháng đầu năm: BCH Công đoàn tham gia xét lên lương thường xuyên cho 03 đồng chí. Sáu tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đơn vị ổn định, đoàn kết, tạo được không khí phấn khởi thi đua.
            Ban Thanh tra nhân dân duy trì được hoạt động kiểm tra, giám sát việc CBĐV chấp hành  nội quy, quy chế của đơn vị và việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao 6 tháng đầu năm. Kết quả: Đã thực hiện được: 16 lượt kiểm tra/5 phòng chuyên môn của đơn vị.
            100% ĐVCĐ tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo. Kết quả: Ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” năm 2013 do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động; Quỹ hoạt động xã hội tình nghĩa do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; Quỹ Khuyến học do Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh phát động với số tiền: 1.320.000 đồng.
             2. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
           100% đoàn viên công đoàn đều có ý thức trách nhiệm trong học tập thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước như: Tìm hiểu Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển đảo đến năm 2020. Tích cực tham gia đóng góp, bổ sung ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.  
            100% CBVC được tham gia học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 gắn với công việc chuyên môn và nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân.
               Năm 2013, BCH Công đoàn cùng phối hợp với chính quyền tổ chức cho 100% đoàn viên công đoàn ký cam kết và thực hiện tốt Chỉ thị 03 về phòng chống ma túy trong cán bộ viên chức lao động, 4 không về ma túy (không người nghiện, không buôn bán, không tàng trữ, không nghiện hút); 100% cán bộ đoàn viên ký cam kết không vi phạm về ATGT. 100% đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.
100% đoàn viên tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước lần thứ II năm 2013 do Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh phát động.
            3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:
           Ngay từ đầu năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền phát động phong trào đăng ký thi đua trong năm 2013, vận động đoàn viên tham gia hưởng ứng các  phong trào thi đua yêu nước như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" trong toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn. 100% công đoàn viên đều tích cực đăng ký các danh hiệu thi đua.
           Trong 6 tháng đầu năm 2013, các chỉ tiêu Nhà nước giao đều đạt đúng tiến độ công việc, các chỉ tiêu đều đạt từ 50% chỉ tiêu kế hoạch trở lên. Tổ chức các phong trào thi đua gắn cụ thể vào các hoạt động chuyên môn như: Biên soạn Thông tin khoa học chuyên đề Mừng Đảng, mừng xuân; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống của tỉnh Sơn La; kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Biên soạn Tài liệu truyền thông tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia; Xây dựng thói quen đọc sách cho bạn đọc thông qua việc tổ chức Ngày hội đọc sách với các hoạt động trưng bày, triển lãm giới thiệu sách và phục vụ đọc tại chỗ tại Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La; tại Tiểu đoàn Bộ Binh 1, Bộ CHQS tỉnh thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo bạn đọc, góp phần nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang và thanh thiếu niên, nhi đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
             Xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả đồng thời nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng…
             4. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn:
             Ban Chấp hành đã duy trì được nề nếp sinh hoạt, trong sinh hoạt đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của nội dung sinh hoạt. Tiếp tục giữ vững và xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh.
             5. Các hoạt động khác:
            Tổ chức Công đoàn đã thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống của các đồng chí đoàn viên như: Động viên thăm hỏi kịp thời đoàn viên công đoàn và bố, mẹ, chồng, vợ, con cái của đoàn viên công đoàn khi ốm đau hoặc khi gia đình gặp khó khăn hoạn nạn. Tổ chức tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán; Tết Dương lịch; Ngày Quốc tế Lao động 1/5; tặng quà nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6 cho con em CBVC trong đơn vị.
             Công tác nữ công: Ban Nữ công đã phối kết hợp với Ban chấp hành công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị tổ chức tọa đàm, tặng quà cho chị em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; tổ chức việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới và bình đẳng giới; tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng cho cán bộ, viên chức trong đơn vị.
         Công tác thu chi tài chính Công đoàn được thực hiện đúng quy định, công khai trước tập thể đoàn viên trong kỳ sinh hoạt, quyết toán kinh phí năm 2012, dự trù kinh phí năm 2013 theo đúng hướng dẫn của công đoàn cấp trên; Thu nộp đoàn phí đúng quy định, đúng thời gian.
          Công tác thông tin, báo cáo lên Công đoàn cấp trên thường xuyên, kịp thời.
          */ Đánh giá chung:
         Hoạt động của Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh đã bám sát được sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, của cấp ủy chi bộ. ĐVCĐ đồng thuận đoàn kết hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu giao trong 6 tháng đầu năm, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao đều đạt từ 50% kế hoạch trở lên. BCH Công đoàn đã quan tâm động viên kịp thời và đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ của Nhà nước cho cán bộ đoàn viên công đoàn. Tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
           II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013:
          1. Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh và cấp ủy Chi bộ, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ VII (nhiệm kỳ 2011 - 2013); Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013 - 2015) của Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh. BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức trong đơn vị.
          2. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo và pháp luật về biển theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về chiến lược biển đảo Việt Nam đến năm 2020, hưởng ứng cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”. Thông qua các hoạt động chuyên môn của đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; vận động CBVC tham gia hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong CBVC đơn vị.
         3. BCH Công đoàn tiếp tục làm tốt công tác là đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên CBVC đơn vị. Tăng cường các hoạt động xã hội nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 và các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc nhất là trong việc xây dựng môi trường Thư viện thân thiện.
           4. Tiếp tục vận động đoàn viên hưởng ứng tham gia học tập chuyên đề Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
           5. Tổ chức tốt các hoạt động tạo nguồn kinh phí để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn và phục vụ cho các hoạt động của công đoàn. 
            6. Duy trì các hoạt động của Công đoàn theo Nghị quyết Đại hội VII đề ra. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013 - 2015). Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo lên Công đoàn cấp trên.
           7. 100% đoàn viên công đoàn không vi phạm các tệ nạn xã hội, 4 không với  ma túy, xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa; Ký cam kết thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ.
          8. Ban Nữ công công đoàn tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong nữ CBVC, phấn đấu 100% chị em nữ công đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2013.
          9. Xây dựng quỹ Khuyến học của đơn vị; Chăm lo động viên các cháu là con em của công đoàn viên đạt thành tích cao tại các cấp học năm học 2013 - 2014.
          10. Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh; Tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Tác giả bài viết: Hồ Thị Dung

Nguồn tin: Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay3,998
  • Tháng hiện tại172,124
  • Tổng lượt truy cập13,918,806
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây