global html

unnamed (1)

CHONCUOICUNG

Cuộc vận động hưởng ứng chủ trương thành lập Khu tự trị Thái - Mèo (1954 - 1955) ở Sơn La

Chủ nhật - 19/05/2019 23:56 297 0
 
           Trước tình hình Tây Bắc sau ngày giải phóng 1954 gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị và dân tộc. Bọn phản động lại lợi dụng chính quyền non trẻ ra sức dùng mọi âm mưu thủ đoạn chống phá, chia rẽ đồng bào ta nhất là ở khu vực biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lúc này, chủ trương thành lập Khu tự trị là một quyết định đúng đắn của Đảng và Chính phủ ta.  Hưởng ứng chủ trương này, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã mở cuộc vận động thành lập khu tự trị Thái - Mèo với 4 yêu cầu và nội dung cơ bản(*):
          Thứ nhất, “Giáo dục trong Đảng và nhân dân các dân tộc quán triệt sâu sắc chính sách dân tộc, chủ trương thành lập khu tự trị của Đảng và Nhà nước, thực hiện quyền bình đẳng, tăng cường khối đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc; tiếp tục vạch rõ âm mưu chia rẽ dân tộc của kẻ thù, xóa bỏ những thiên kiến, hiềm thù dân tộc, nâng cao giác ngộ về quyền làm chủ, lòng yêu nước của nhân dân các dân tộc".
Cuộc vận động được tiến hành từng bước theo đúng quy trình “đảng viên đi trước”. Tỉnh ủy đã mở các cuộc hội nghị cấp ủy, hội nghị cán bộ, tọa đàm với nhân sỹ và tầng lớp trên, tổ chức đoàn cán bộ khảo sát thực tế nắm tình hình để hoàn chỉnh kế hoạch triển khai. Các huyện ủy và ban cán sự Đảng mở hội nghị cán bộ, tổ chức chỉ đạo thí điểm… Sau khi các cán bộ, đảng viên được thấm nhuần mới triển khai cuộc sinh hoạt chính trị xuống nhân dân. Kết quả cuộc vận động đã tạo được sự nhất trí cao đối với chính sách dân tộc của Trung ương, nâng cao nhận thức của Đảng bộ và nhân dân về chế độ mới, về dân chủ, tự do. Từ đây, Đảng và nhân dân hiểu rõ chính sách của Đảng, Chính Phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự đoàn kết, bình đẳng và tương trợ là đúng đắn, hợp nguyện vọng và quyền lợi thiết thân của các dân tộc.
          Khi đặt bộ máy cai trị ở khu vực Tây Bắc, thực dân Pháp đã thành lập cái gọi là “Xứ Thái tự trị” nhằm chia rẽ, kỳ thị dân tộc và phục vụ âm mưu “chia để trị”, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. Nhưng bộ mặt thật của chúng sớm bị phơi bày khi chúng dùng dùng thủ đoạn ngày càng trắng trợn để bóc lột nhân dân ta. Chúng bắt dân tập trung thóc lúa rồi phát theo khẩu phần ăn hằng ngày. Từng bữa ăn, đồng bào phải lên đồn lĩnh từng bơ gạo đem về để nấu ăn. Chúng bắt đồng bào nộp đủ các thứ thuế vô lý: Thuế ruộng, thuế nhà, thuế vợ chồng... Những hành động dã man đó làm cho đồng bào các dân tộc Tây Bắc vô cùng oán ghét, chỉ chờ cơ hội là đứng lên chống lại.
Vào lúc này, Đảng và Chính phủ chủ trương thành lập Khu tự trị Thái - Mèo phải làm sao để đồng bào phân biệt rõ với "Xứ Thái tự trị" trước đây, nhân dân các dân tộc Tây Bắc giờ đây sẽ được tự quyết, được hưởng quyền tự do dân chủ, đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Để làm được điều này, sau đợt học tập ở các địa phương trong tỉnh, đồng bào đã có những hành động cụ thể, thiết thực tăng cường tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau như: Tổ chức các buổi liên hoan giữa các dân tộc ở xã, huyện; tặng quà, chia ruộng, giúp trâu, giúp thóc để khôi phục sản xuất, cứu đói, ổn định đời sống. Đồng bào đã biết đoàn kết lại, nhường cơm xẻ áo, tự cứu giúp lẫn nhau không còn ranh giới giữa đồng bào Thái, Mèo,  Kinh, Khơ Mú,… Tinh thần dân chủ được phát huy, sự tin tưởng vào Đảng, vào chính phủ ngày càng được nâng lên.
          Thứ hai “Chuẩn bị tích cực về mặt tổ chức và cán bộ cho việc thành lập Khu tự trị".
Sau ngày giải phóng, tổ chức Đảng, chính quyền cách mạng từ tỉnh xuống các huyện, xã còn hết sức non trẻ, số lượng đảng viên còn ít ỏi thậm chí nhiều xã còn là cơ sở trắng, đội ngũ cán bộ nhất là ở các huyện, xã còn rất thiếu. Đảng bộ tỉnh có 7 đảng bộ huyện, 591 đảng viên sinh hoạt trong 49 chi bộ cơ sở. Tuy đã được tôi luyện trong kháng chiến, trung thành kiên cường, dung cảm và có phẩm chất cách mạng cao quý song từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, lãnh đạo xây dựng chế độ mới còn nhiều lúng túng.
Tỉnh ủy Sơn La cũng đã có những biện pháp chỉ đạo cụ thể cho công tác xây dựng Đảng và bồi dưỡng cán bộ. Thông qua phong trào cách mạng và các cuộc vận động, mỗi đảng viên phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trước hết chú trọng đội ngũ cán bộ cốt cán, đoàn viên thanh niên dân tộc ít người vùng sâu, vùng cao để tạo nguồn bổ sung cho Đảng. Cùng với công tác này, các lớp bồi dưỡng ngắn ngày về văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ chính quyền các cấp.
Đầu năm 1955, cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành. Qua bầu cử, đồng bào các dân tộc đã lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm các nhiệm vụ chủ chốt. Chính quyền nhân dân được củng cố, ủy ban hành chính các cấp được kiện toàn, các phòng ban chuyên môn được thành lập và hoạt động thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.
          Thứ ba, Đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, hàn gắn vết thương kinh tế - xã hội do chiến tranh để lại.
Cuộc kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp của đồng bào các dân tộc Sơn La đã giành được thắng lợi vẻ vang nhưng hậu quả của cuộc chiến tranh để lại khá nặng nề, nhà cửa, ruộng nương, bản mường của đồng bào đều bị tàn phá; đồng bào ta đối mặt với nạn đói, rách, bệnh tật; tình trạng mù chữ, tệ nạn xã hội khá phổ biến… Chính vì vậy đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống cho đồng bào là nhiệm vụ cấp thiết đầy thách thức với Đảng bộ và nhân dân Sơn La.
 Tháng 1/1954 Tỉnh ủy ra nghị quyết chính thức về Chỉnh lý ruộng đất và đề ra các bước công tác cụ thể. Chủ trương  giải phóng đến đâu tạm chia ruộng công, ruộng chức cho nhân dân đến đấy được thực hiện nhanh chóng; Nhà nước hỗ trợ về thóc giống, trâu cày và công cụ sản xuất, đồng bào cũng tương trợ , đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Nhân dân lao động được giáo dục và giác ngộ tin tưởng tuyệt đối vào chính sách của Đảng và Chính phủ, hăng hái tham gia sản xuất.
Hội nghị cán bộ toàn tỉnh về công tác chống đói cũng đã đề ra chủ trương cấp bách vận động nhân dân tích cực tham gia trồng rau màu ngắn ngày, giúp đỡ nhau về lương thực, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách. Việc khai hoang phục hóa, mở rộng diện tích gieo trồng , màu đã tăng lên; kỹ thuật canh tác mới được phổ biến và khuyến khích thực hiện. Các tổ tăng gia sản xuất thành lập, thực hiện điều hòa lương thực, trâu bò, cứu đói, tương trợ gia đình thương binh, liệt sỹ, nhà neo đơn giúp nhau tăng gia sản xuất.
Thứ tư, Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.
          Với vị trí quan trọng về chính trị và quốc phòng  sau ngày giải phóng tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở Sơn La vẫn chưa thực sự ổn định do luôn phải đối mặt với âm mưu phá hoại của địch và tay sai. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ lợi dụng chính quyền còn non trẻ, trình độ dân trí thấp, vấn đề dân tộc phức tạp… đã cài cắm gián điệp, tung biệt kích, gây phỉ, tung tin đồn nhảm tuyên truyền, xuyên tạc phá hoại đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Lợi dụng chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, tập hợp mọi lực lượng chống kẻ thù chung một số bọn tay sai, ngụy quân, đặc vụ phía địch đã lọt vào làm việc ở ủy ban hành chính xã chờ cơ hội thực hiện âm mưu chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, lật đổ chính quyền.
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Sơn đã ban hành Chỉ thị về công tác củng cố và xây dựng chính quyền các cấp trong đó triển khai rà soát, nắm thành phần chính quyền cấp xã, bản; đặc biệt các xã biên giới vùng cao được tiến hành khẩn trương, loại dần những phần tử xấu, cải tạo giáo dục tầng lớp trên nhằm ngăn chặn âm mưu chống phá của bọn phản động.
          Nhờ tích cực tuyên truyền vận động và bằng những hành động cụ thể thiết thực, cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến về nhận thức và niềm tin vào chế độ dân chủ, tự do thực sự, vào chính sách đoàn kết các dân tộc của Đảng, thấy rõ âm mưu, thủ đoạn lừa gạt, kích động, chia rẽ của kẻ thù, giữ vững an ninh chính trị và  trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị tốt cho kế hoạch thành lập Khu tự trị Thái - Mèo.
          Ngày 7/5/1955 Khu tự trị Thái - Mèo được thành lập trước sự hưởng ứng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Mục đích thành lập Khu tự trị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ là nhằm: "Làm cho các dân tộc anh em dần dần tự quản lý lấy mọi công việc của mình, để mau chóng phát triển kinh tế và văn hóa của mình, để thực hiện các dân tộc bình đẳng về mọi mặt".
          Khu tự trị gồm 2 tỉnh Sơn La, Lai Châu, 2 huyện Văn Chấn và Than Uyên của tỉnh Yên Bái và huyện Phong Thổ của tỉnh Lao Cai. Hệ thống tổ chức hành chính Khu gồm 3 cấp: Khu, Châu, Xã đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khu tự trị Thái Mèo. Các cơ quan của Khu tạm thời đặt tại Thị trấn Thuận Châu; thị trấn Sơn La được chọn làm thủ phủ Khu tự trị.
Trong tình hình lúc bấy giờ việc hưởng ứng tích cực cuộc vận động  thành lập Khu tự trị của Đảng bộ và nhân dân Sơn La đã đáp ứng được yêu cầu chính trị, nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định đời sống nhân dân và bước đầu hàn gắn vết thương chiến tranh. Tuy bước đầu còn nhiều khó khăn, lúng túng song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La cũng đã vượt qua khó khăn, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt cuộc vận động, tạo tiền đề đón nhận thể chế hành chính mới, góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Khu tự trị Thái - Mèo.
                                                                              
 
(*)Theo:  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La
                       T.2: 1954 - 1975. - H.: Chính trị Quốc gia,1994.- 187tr.; 21cm
            Tài liệu tham khảo:
1. Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác / Biên soạn: Lương Thị Kim Duyên, Nguyễn Minh Hòa, Lò Minh Hiến,..-H.: Chính trị Quốc gia, 2005.- 445tr.: ảnh; 20cm.
2.  Lịch sử Đảng bộ tỉnh huyện Mai Sơn
            T.1: 1940 - 1975. – Mai Sơn, 1996. - 272tr.; 20cm
            3. VĂN TẠO. Nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội/ Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, Cao Văn Lượng.- H.: Nxb Khoa học xã hội, 1980.- 287tr;20cm.

Tác giả bài viết: Thanh Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2020
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay5,706
  • Tháng hiện tại27,127
  • Tổng lượt truy cập9,674,717
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây